Mời người khác tham gia Outlook.com Premium thuê bao của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với Outlook.com Premium, bạn có thể chia sẻ tên miền tùy chỉnh email của bạn giữa năm người. Mời người khác để chia sẻ thuê bao của bạn ngay từ bảng điều khiển Premium Outlook.com .

Lưu ý: Cung cấp độc lập Outlook.com Premium đã đóng để cho người đăng ký mới trong mười 2017. Nhiều trong những lợi ích thuê bao độc lập đã bao gồm trong thuê bao Office 365 Home và Office 365 Personal. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Outlook.com Premium đóng để cho thuê bao mới.

Bạn có thể mời tối đa bốn người khác tham gia các tên miền của bạn và chọn địa chỉ email được cá nhân hóa riêng của họ bằng cách dùng tên miền:

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển Outlook.com Premiumcủa bạn.

  2. Chọn mời người khác.

  3. Nhập địa chỉ email và tên của người đó và chọn gửi lời mời.

    Người sẽ nhận được lời mời của bạn để thiết lập một địa chỉ email được cá nhân hóa bằng cách dùng tên miền email của bạn.

Những người mà bạn đã mời được liệt kê trên bảng điều khiển Premium Outlook.com bên dưới thư mời sử dụng. Chọn mũi tên để xem trạng thái của một lời mời hoặc xóa bỏ một khách mời từ danh sách này. Trạng thái của một lời mời sẽ hiển thị dưới dạng "Đang chờ" cho đến khi nó đã được chấp nhận. Nếu bạn xóa bỏ thư mời, bạn có thể luôn mời người một lần nữa.

Khi mọi người chấp nhận lời mời của bạn, mối quan hệ chia sẻ được tự động thiết với những người khác trên tên miền của bạn, bao gồm chính bạn. Họ sẽ có quyền truy nhập vào tài liệu được chia sẻ OneDrive cho tên miền của bạn và lịch cá nhân, và sẽ không thể nhìn thấy khi những người khác đang bận hoặc miễn phí.

Nếu người mà bạn đã mời có một Tài khoản Microsoft (chẳng hạn như địa chỉ email kết thúc bằng @hotmail.com, @msn.com, @live.com hoặc @outlook.com), thì người có thể dễ dàng tạo một địa chỉ email cá nhân với tên miền tùy chỉnh email của bạn. Nếu người mà bạn đã mời không có một Tài khoản Microsoft, họ sẽ được nhắc tạo để gia nhập tên miền tùy chỉnh Outlook.com Premium của bạn.

Có, nhưng họ sẽ được nhắc để thiết lập một Tài khoản Microsoft để gia nhập của bạn Outlook.com Premium thuê bao.

Những người mà bạn đã mời gia nhập thuê bao của bạn được liệt kê trên bảng điều khiển Outlook.com Premium bên dưới thư mời sử dụng. Để hủy bỏ lời mời, hãy chọn xóa Biểu tượng Loại bỏ bên cạnh địa chỉ email bạn muốn loại bỏ và chọn .

Lưu ý: 

  • Nếu bạn xóa một lời mời "đang chờ", thư mời sẽ không còn có hợp lệ.

  • Nếu bạn xóa một lời mời "được chấp nhận", địa chỉ email được cá nhân hóa sẽ không còn hoạt động và mối quan hệ chia sẻ với địa chỉ email đó sẽ được tự động bị xóa. Tuy nhiên, khách mời vẫn sẽ có quyền truy nhập vào bất kỳ email hiện có nào qua của họ Tài khoản Microsoft. Đếm tổng của bạn sẽ được tự động Cập Nhật bên dưới thư mời dùng để phản ánh thông báo hủy.

Của bạn Outlook.com Premium thuê bao hiện đang hỗ trợ tổng cộng năm (5) tài khoản email, bao gồm của riêng bạn. Nếu bạn cần nhiều năm tài khoản email, bạn nên cân nhắc sử dụng Office 365 Business Essentials.

Bạn có thể chia sẻ thuê bao Office 365 Home của bạn với người khác bằng cách dùng địa chỉ email được cá nhân hóa mà họ đã tạo trong Outlook.com Premium, nhưng những người bạn mời gia nhập Office 365 Home thuê bao của bạn sẽ cần phải thiết lập địa chỉ email được cá nhân hóa đầu tiên.

Nếu bạn đã đã chia sẻ thuê bao Office 365 Home của bạn với người khác nhưng muốn dùng địa chỉ email được cá nhân hóa của họ, bạn sẽ cần phải dừng chia sẻ thuê bao của mình với họ và sau đó mời họ gia nhập bằng cách dùng địa chỉ email được cá nhân hóa của họ.

  1. Dừng chia sẻ thuê bao Office 365 Home của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem dừng chia sẻ gói đăng ký Office 365 Home.

  2. Mời người khác tham gia Office 365 Home các thuê bao của bạn bằng cách dùng địa chỉ email được cá nhân hóa của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chia sẻ Office 365 Home thuê bao của bạn với tối đa bốn người.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Sử dụng hộp thư Outlook.com Premium của bạn

Quản lý bí danh của bạn trong Outlook.com Premium

Thiết lập máy khách email trên máy tính và di động với Outlook.com Premium

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×