Mời mọi người vào một thư mục dùng chung trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hãy làm như sau để mời mọi người vào một thư mục được chia sẻ:

  1. Đi đến thư mục được chia sẻ.

  2. Bấm mời ai đó trong ngăn Tác vụ đồng bộ hóa .

  3. Chọn tùy chọn trong hộp thoại gửi lời mời như cách bạn làm cho bất kỳ thư mời workspace nào khác.

Thu hồi tư cách thành viên từ một thư mục dùng chung

Đối với nhiều lý do, bạn có thể đôi khi cần thu hồi quyền thành viên của ai đó từ một thư mục dùng chung. Bạn hãy làm như vậy "uninviting" được chọn thành viên. Hãy nhớ rằng mời thành viên giữ lại tất cả các tệp trong thư mục lên đến thời gian họ đã được mời. Thành viên mời chỉ cần mất quyền truy nhập vào các tính năng chia sẻ thư mục.

Lưu ý: Bạn có thể uninvite mọi người từ một thư mục dùng chung nếu vai trò của bạn có quyền cần thiết.

Để uninvite thành viên từ một thư mục được chia sẻ:

  1. Bấm chuột phải vào phần tử có tư cách thành viên bạn muốn thu hồi và chọn Uninvite.

  2. Khi được nhắc xác nhận, bấm để xác nhận.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×