Mời các máy tính khác một không gian làm việc

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn sử dụng tài khoản của bạn trên nhiều máy tính, bạn có thể gửi dữ liệu từ bất kỳ workspace Groove cho các máy tính của bạn ở bất kỳ lúc nào.

Ghi chú: Tính năng này không được hỗ trợ cho SharePoint Workspace.

Trong thanh khởi động, bấm chuột phải vào workspace bạn muốn mời vào máy tính khác, sau đó bấm Mời của tôi khác máy tính...

Nếu bạn hiện không có tài khoản của bạn trên máy tính khác, cửa sổ Tài khoản sử dụng trên máy tính khác sẽ mở ra với hướng dẫn thiết lập tài khoản của bạn để sử dụng trên máy tính khác.

Nếu bạn có tài khoản của bạn trên máy tính khác, workspace dữ liệu được tự động tải về máy tính khác ngay lập tức, nếu máy tính khác hiện đang trực tuyến hoặc lần sau bạn đăng nhập trên máy tính khác.

Ghi chú: Mời một workspace vào máy tính khác sẽ tự động kiểm tra tùy chọn tải xuống tự động vào tất cả các máy tính của mình trong workspace thuộc tính.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×