Một số hàm này không hoạt động trong phiên bản Excel trước

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nguyên nhân: Các sổ làm việc chứa các hàm sẽ trả về lỗi khi mở trong phiên bản Excel trước. Thư viện hàm trong Excel 2011 đã được Cập Nhật với các hàm mới không nhận ra trong phiên bản trước.

Giải pháp:    Dùng các hàm tương thích với phiên bản cũ hơn.

  1. Trên báo cáo tương thích, trong hộp kết quả , hãy bấm lỗi "Sổ làm việc chứa một hoặc nhiều hàm có thể không sẵn dùng trong phiên bản Excel trước". Điều này sẽ chọn ô có chứa hàm được đổi tên hoặc mới.

    Lưu ý: Nếu có nhiều hàm không tương thích trong sổ làm việc, hộp kết quả Hiển thị lỗi cá nhân cho từng hàm.

  2. Nhập một hàm hoạt động trong phiên bản Excel trước. Ví dụ, bạn có thể thay thế các phiên bản BETA. Quận hàm, được đổi tên trong Excel 2011, hàm BETADIST tương thích.

    Sau đây là danh sách các hàm tương thích và ánh xạ của họ với các hàm Cập Nhật trong Excel.

Hàm tương thích

Hàm trong Excel 2011

HÀM BETADIST

BETA. QUẬN

BETAINV

BETA. INV

BINOMDIST

BINOM. QUẬN

CRITBINOM

BINOM. INV

CHIDIST

CHISQ. QUẬN

CHISQ. QUẬN RT

CHIINV

CHISQ. INV

CHISQ. INV. RT

CHITEST

CHISQ. KIỂM TRA

TIN CẬY

TIN CẬY. CHUẨN

TIN CẬY. T

HÀM COVAR

HIỆP PHƯƠNG SAI. P

HIỆP PHƯƠNG SAI. S

HÀM EXPONDIST

EXPON. QUẬN

FDIST

HÀM F.DIST

HÀM FINV

HÀM F.INV

HÀM F.INV. RT

FTEST

F.TEST

HÀM GAMMADIST

HÀM GAMMA. QUẬN

HÀM GAMMAINV

HÀM GAMMA. INV

HÀM HYPGEOMDIST

HYPGEOM. QUẬN

LOGINV

LOGNORM. INV

LOGNORMDIST

LOGNORM. QUẬN

CHẾ ĐỘ

CHẾ ĐỘ. MULT

MODE.SNGL

HÀM NEGBINOMDIST

NEGBINOM. QUẬN

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS. INTL

NORMDIST

CHUẨN. QUẬN

HÀM NORMINV

CHUẨN. INV

NORMSDIST

CHUẨN. S.DIST

NORMSINV

CHUẨN. S.INV

PERCENTILE

PERCENTILE.EXC

PERCENTILE.INC

PERCENTRANK

PERCENTRANK. EXC

PERCENTRANK. INC

HÀM POISSON

POISSON. QUẬN

QUARTILE

QUARTILE.INC

RANK

THỨ HẠNG. TRUNG BÌNH

THỨ HẠNG. EQ

STDEV

STDEV.S

STDEVP

STDEV.P

HÀM TDIST

T.DIST

T.DIST.2T

T.DIST. RT

HÀM TINV

HÀM T.INV

HÀM T.INV.2T

HÀM TTEST

T.TEST

VAR

VAR.S

VARP

VAR.P

HÀM WEIBULL

WEIBULL. QUẬN

HÀM ZTEST

HÀM Z.TEST

Xem thêm

Có gì mới với chức năng trong Excel 2011

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×