Một dịch vụ ID của Microsoft Online là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Online Services ID và mật khẩu được tạo cho bạn bởi người quản trị tài khoản của bạn bằng cách sử dụng trang web quản trị đăng ký Microsoft Office Online. Để truy nhập trang web này, công ty của bạn phải có gói đăng ký Microsoft Office 365. Nếu bạn không có Microsoft Online Services ID và mật khẩu, hãy liên hệ với người quản trị của bạn.

Khi bạn cài đặt Microsoft Office Professional Plus, bạn phải nhập một Microsoft Online Services ID và mật khẩu để kích hoạt giấy phép và muốn giữ nguyên các chức năng đầy đủ của sản phẩm. Nếu bạn không kích hoạt và duy trì giấy phép này, các chương trình Office đi vào chế độ giảm chức năng sau 30 ngày giấy phép không được xác nhận.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×