Mật khẩu bảo vệ một bài trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giúp bảo vệ bản trình bày mật hoặc nhạy cảm khỏi không mong muốn chỉnh sửa bằng cách gán mật khẩu. Bạn cũng có thể ngăn không cho bản trình bày mở.

  1. Bấm tệp > thông tin > bảo vệ bản trình bày > mã hóa bằng mật khẩu.

  2. Trong hộp Mã hóa Tài liệu, nhập mật khẩu, sau đó bấm OK.

  3. Trong hộp Xác nhận Mật khẩu, nhập mật khẩu một lần nữa, rồi bấm OK.

Ghi chú: 

  • Bạn luôn có thể thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu của bạn, bằng cách dùng cùng một quy trình này. Để thay đổi nó, chỉ cần nhập tên mới trong hộp Mã hóa tài liệu , và loại bỏ nó, hãy xóa hộp Mã hóa tài liệu . Xác nhận thay đổi như bình thường.

  • Mật khẩu có phân biệt chữ hoa, chữ thường. Hãy bảo đảm tắt phím CAPS LOCK khi bạn nhập mật khẩu lần đầu tiên.

  • Nếu bạn mất hoặc quên mật khẩu, PowerPoint không thể khôi phục thông tin của bạn, vì vậy giữ một bản sao của mật khẩu của bạn ở nơi an toàn hoặc tạo mật khẩu mạnh mà bạn sẽ ghi nhớ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×