Mật khẩu Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) của tôi không hoạt động

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có mật khẩu bảo vệ Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) và không chọn bản lưu mật khẩu này trong các hộp kiểm danh sách mật khẩu của bạn, khi mở tệp bạn được nhắc nhập mật khẩu.

Nếu mật khẩu bạn nhập vào hộp mật khẩu không đúng, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây: bạn đã nhập mật khẩu là không chính xác. Nhập lại mật khẩu.

Chữ thường là mật khẩu. Hãy thử nhớ mật khẩu mà bạn đã cấp hay không sử dụng chữ hoa và chữ. Vô tình bật bấm CAPS LOCK là phổ biến lý do tại sao một lần thử mật khẩu không thành công.

Quan trọng: Mật khẩu không thể đặt lại hoặc khôi phục nếu mất. Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, Microsoft không thể truy xuất.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×