Mẫu Excel Online miễn phí trên Office.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn không phải bắt đầu từ đầu nếu bạn bắt đầu với một mẫu miễn phí từ Office.com. Chọn từ một bộ phân loại của mẫu như lịch, hóa đơn và lập kế hoạch ngân sách.

  1. Đi đến Office.com.

  2. Bấm mẫu ở phía trên cùng của trang.

  3. Trên trang mẫu, hãy bấm Excel trong danh sách bên trái.

    Mẹo: Để xem thêm mẫu, dưới Duyệt theo thể loại, hãy bấm vào thể loại (như lịch) mà bạn muốn xem.

  4. Bấm vào mẫu mà bạn muốn, hãy bấm mở trong Excel Online, hãy đăng nhập nếu được nhắc, và sau đó bấm tiếp tục.

    Mẹo: Nếu bạn không thích tên mẫu (thường là sổ 1), hãy bấm vào tên trong Excel Online thanh tiêu đề ở đầu trang và nhập tên khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×