Mở và dùng hộp thư chung trong Outlook 2013

Mở và dùng hộp thư chung trong Outlook 2013

Khi bạn có quyền truy nhập tới hộp thư chung xuất hiện trong sổ địa chỉ, hộp thư chung sẽ tự động sẵn dùng trong ngăn Thư mục trong Outlook 2013.

Ghi chú:  Tài khoản Microsoft Exchange Server được yêu cầu để sử dụng tính năng này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài khoản Microsoft Exchange Server là gì? .

Tại sao phải dùng hộp thư chung? Hộp thư chung sẽ tạo thuận lợi cho một nhóm người cụ thể giám sát và gửi email với một bí danh email công khai, như info@contoso.com hoặc contact@contoso.com. Khi một người trong nhóm trả lời thư được gửi đến hộp thư chung, email sẽ hiện ra là từ hộp thư chung, chứ không phải từ người dùng cá nhân. Tùy vào quyền mà bạn có đối với hộp thư chung, bạn cũng có thể truy nhập vào các liên hệ chung và lịch chung liên kết với hộp thư chung.

Người quản trị cho tổ chức của bạn phải tạo hộp thư chung và thêm bạn vào nhóm người dùng trước khi bạn có thể dùng nó. Tìm hiểu thêm về cách quản trị viên tạo các hộp thư chung.

Muốn mở hộp thư chung bằng Outlook Web App, thay vì Outlook, hãy xem Mở và dùng hộp thư chung trong Outlook Web App.

Để xem video chỉ cho bạn cách truy nhập và dùng hộp thư chung bằng Outlook 2013 và Outlook Web App, hãy xem Video: Dùng hộp thư chung trong Outlook 2013 và Outlook Web App.

Trong bài viết này

Truy nhập một hộp thư chung

Mở lịch chung liên kết với một hộp thư chung

Mở một danh sách liên hệ chung liên kết với một hộp thư chung

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Truy nhập một hộp thư chung

Nếu bạn có quyền đối với một hộp thư chung, hộp thư chung sẽ tự động hiển thị trong ngăn Thư mục của bạn trong Outlook.

Hộp thư chung hiển thị trong Danh sách Thư mục trong Outlook

Ghi chú:  Nếu người quản trị của bạn gần đây đã cung cấp cho bạn quyền truy nhập vào hộp thư chung, có thể mất một thời gian ngắn trước khi hộp thư chung tự động xuất hiện trong hồ sơ Outlook của bạn. Nếu hộp thư chung không tự động hiển thị trong Outlook, bạn có thể cần phải khởi động lại Outlook để xem hộp thư chung.

Mở lịch chung liên kết với một hộp thư chung

Nếu bạn có quyền đối với một hộp thư chung, lịch chung liên kết với hộp thư chung sẽ tự động được thêm vào danh sách Lịch của Tôi.

  1. Trong Outlook, hãy chọn Lịch.

  2. Trong ngăn thư mục, dưới Lịch của Tôi, chọn lịch chung.

Lịch chung hiển thị trong Danh sách Thư mục trong Outlook

Mở một danh sách liên hệ chung liên kết với một hộp thư chung

Nếu bạn có quyền đối với một hộp thư chung, danh sách liên hệ chung liên kết với hộp thư chung sẽ tự động được thêm vào danh sách Liên hệ của tôi.

  1. Trong Outlook, hãy chọn Mọi người.

  2. Bên dưới Liên hệ của Tôi, chọn thư mục liên hệ cho danh sách các liên hệ chung.

Danh sách liên hệ chung hiển thị trong Ngăn Liên hệ trong Outlook

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Muốn mở hộp thư chung bằng Outlook Web App, thay vì Outlook, hãy xem Mở và dùng hộp thư chung trong Outlook Web App.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×