Mở sổ làm việc Excel 2013 trong Excel 97-2003

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu ai đó gửi cho bạn sổ làm việc Excel 2013 nhưng bạn đang dùng phiên bản Excel cũ hơn, hãy dùng Gói Tương thích để mở sổ làm việc Excel 2013 (*.xlsx hoặc *.xlsm) ngay trong phiên bản Excel của bạn mà không phải nâng cấp.

  1. Tải xuống và cài đặt Gói tương thích Microsoft Office cho Word, Excel, và định dạng tệp PowerPoint.

  2. Mở sổ làm việc Excel 2013 trong phiên bản Excel cũ hơn.

Gói Tương thích cho phép bạn sửa sổ làm việc và bạn có thể lưu nó thành định dạng tệp cũ hơn (*.xls hoặc *.xlm).

Lưu ý: Những định dạng và tính năng đặc trưng của Excel 2013 có thể không hiển thị trong các phiên bản Excel cũ hơn nhưng chúng vẫn sẵn dùng khi sổ làm việc được lưu trong phiên bản cũ hơn và được mở lại trong Excel 2013.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×