Mở sổ ghi chép trên site SharePoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cách dễ nhất để mở sổ ghi chép OneNote dựa trên SharePoint trên iPhone hoặc iPad của bạn là dùng ứng dụng OneDrive miễn phí.

Thực hiện các thao tác sau:

  1. Nếu bạn chưa có nó được cài đặt, tải xuống ứng dụng OneDrivetừ cửa hàng ứng dụng.

  2. Đăng nhập vào ứng dụng OneDrive với cùng một tài khoản có chứa sổ ghi chép mà bạn muốn mở.

  3. Trong ứng dụng OneDrive, dẫn hướng đến sổ ghi chép mà bạn muốn mở, và sau đó gõ nhẹ vào tên của sổ ghi chép.

    Ghi chú: Tổ chức của bạn có thể yêu cầu bạn thiết lập kết nối VPN trên iPhone hoặc iPad của bạn để truy nhập sổ ghi chép SharePoint khi bạn đang không trực tiếp được kết nối với mạng của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề truy nhập vào SharePoint site, hoặc nếu bạn không chắc liệu bạn cần phải sử dụng một kết nối VPN, vui lòng kiểm tra với người quản trị của bạn.

Đăng nhập vào site Office 365 SharePoint từ OneNote

Để mở sổ ghi chép OneNote trên một site Office 365 SharePoint, hãy làm như sau:

  1. Trong OneNote, đi tới thiết đặt, và sau đó gõ nhẹ vào tên tài khoản của bạn.

  2. Gõ nhẹ vào + Thêm dịch vụ, và sau đó gõ nhẹ vào SharePoint.

  3. Nếu được nhắc, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×