Mở sổ ghi chép trên site SharePoint

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cách dễ nhất để mở sổ ghi chép OneNote dựa trên SharePoint trên iPhone hoặc iPad của bạn là dùng ứng dụng OneDrive miễn phí.

Thực hiện các thao tác sau:

  1. Nếu bạn chưa có nó được cài đặt, hãy tải xuống ứng dụng OneDrivetừ cửa hàng ứng dụng.

  2. Đăng nhập vào ứng dụng OneDrive với cùng một tài khoản có chứa sổ ghi chép mà bạn muốn mở.

  3. Trong ứng dụng OneDrive, dẫn hướng đến sổ ghi chép mà bạn muốn mở, và sau đó gõ nhẹ vào tên của sổ ghi chép.

    Lưu ý: Tổ chức của bạn có thể yêu cầu bạn thiết lập kết nối VPN trên iPhone hoặc iPad của bạn để truy nhập sổ ghi chép SharePoint khi bạn đang không trực tiếp được kết nối với mạng của bạn. Nếu bạn gặp vấn đề truy nhập vào SharePoint site, hoặc nếu bạn không chắc liệu bạn cần phải sử dụng một kết nối VPN, vui lòng kiểm tra với người quản trị của bạn.

Đăng nhập vào site Office 365 SharePoint từ OneNote

Để mở sổ ghi chép OneNote trên một site Office 365 SharePoint, hãy làm như sau:

  1. Trong OneNote, đi tới thiết đặt, và sau đó gõ nhẹ vào tên tài khoản của bạn.

  2. Gõ nhẹ vào + Thêm dịch vụ, và sau đó gõ nhẹ vào SharePoint.

  3. Nếu được nhắc, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào Đăng nhập.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×