Mở Bổ trợ Sơ đồ Tổ chức cho Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn cài đặt vào sơ đồ tổ chức của Microsoft Office bổ trợ, hãy làm như sau để mở nó:

  1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  2. Trong danh sách Chèn Đối tượng, bấm Bổ trợ của Sơ đồ Tổ chức cho các chương trình Microsoft Office và bấm OK

    Chèn Đối tượng

Lưu ý: Để tìm hiểu về các cách khác mà bạn có thể tạo một sơ đồ trong Word, Excel, PowerPoint, Outlook hoặc Visio, hãy xem tạo một sơ đồ tổ chức trong Office.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×