Mở Bổ trợ Sơ đồ Tổ chức cho Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn cài đặt bổ trợ Sơ đồ Tổ chức của Microsoft Office, hãy thực hiện thao tác sau để mở bổ trợ:

  1. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đối tượng.

  2. Trong danh sách Chèn Đối tượng, bấm Bổ trợ của Sơ đồ Tổ chức cho các chương trình Microsoft Office và bấm OK

    Chèn Đối tượng

Ghi chú: Để tìm hiểu về các cách khác mà bạn có thể tạo sơ đồ tổ chức trong Word, Excel, PowerPoint, Outlook, hoặc Visio, hãy xem phần Tạo sơ đồ tổ chức trong Office.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×