Mô tả về đồ họa SmartArt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đọc mô tả của các bố trí đồ họa SmartArt khác nhau với trình đọc màn hình của bạn, bài viết này trình bày tất cả đồ họa SmartArt sẵn có. Chọn loại SmartArt bạn muốn từ danh sách dưới đây.

Danh sách

Tiến trình

Vòng tròn

Cấu trúc phân cấp

Mối quan hệ

Ma trận

Kim tự tháp

Ảnh

Office.com

Sau khi bạn đã chọn bố trí SmartArt để sử dụng, bạn có thể tìm thấy tạo đồ họa SmartArt hữu ích.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×