Mã màu thông điệp email được gửi chỉ cho bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn khởi động Microsoft Office Outlook sáng để kiểm tra email của bạn, bạn đang tìm dành riêng cho thư được gửi chỉ cho bạn? Bạn dễ dàng có thể tìm thấy chúng nhanh chóng bằng Geography thư được gửi chỉ cho bạn. Điều này giúp bạn đặt ưu tiên cho những thư qua những người bạn nhận được từ danh sách phân phối hoặc nơi bạn sẽ được giải quyết trên dòng Cc hoặc Bcc của thư.

Màu thư được gửi chỉ cho bạn

 1. Trên tab dạng xem , bấm Thiết đặt dạng xem > Định dạng có điều kiện.

 2. Trong hộp thoại Định dạng có Điều kiện, hãy bấm Thêm.

 3. Nhập tên của bạn trong hộp tên , sau đó bấm điều kiện.

 4. Trong hộp thoại bộ lọc , hãy nhập địa chỉ email của bạn trong hộp Gửi đến . Nếu bạn có nhiều địa chỉ email được kết nối với tài khoản Outlook của bạn, bạn có thể nhập tất cả chúng phân tách bằng dấu chấm phẩy (;).

 5. Chọn hộp kiểm tôi đang ở đâu , sau đó chọn người duy nhất trên dòng tới từ danh sách thả xuống.

 6. Bấm OK.

 7. Trong hộp thoại Định dạng có điều kiện , hãy bấm phông.

 8. Chọn cách hiển thị thư tương ứng với các điều kiện. Ví dụ, bên dưới màu, chọn màu đỏ từ danh sách thả xuống.

 9. Bấm OK, rồi bấm OK một lần nữa.

Đầu trang

Màu thư được gửi chỉ cho bạn

 1. Trên menu công cụ , bấm tổ chức.

  Các cách để tổ chức Hộp thư đến

 2. Trong hộp thoại cách để sắp xếp hộp thư đến , hãy bấm Dùng màu.

 3. Sau khi Hiển thị thư được gửi chỉ cho tôi trong, hãy bấm màu bạn muốn trong danh sách.

 4. Bấm bật.

 5. Đóng hộp thoại cách để sắp xếp hộp thư đến .

  Lưu ý: 

  • Để tùy chỉnh thêm cách hiển thị các thư, chẳng hạn như các kiểu phông và kích cỡ, bấm Sử dụng màu, sau đó bấm Định dạng tự động trong hộp thoại cách để sắp xếp hộp thư đến .

  • Để tắt thiết đặt màu, hãy bấm tắt.

  • Để thay đổi màu, bấm tắt, bấm màu bạn muốn, sau đó bấm bật.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×