Máy chủ Microsoft Office 2007 đã biết về vấn đề đã biết/tệp ReadMe

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sản phẩm máy chủ

Yêu cầu cài đặt mới nhất

Thiết lập (máy chủ)

Tất cả máy chủ

Máy chủ groove 2007

Project Server 2007

SharePoint Server 2007

SharePoint 2007 "Excel Services"

Khác

Tải xuống

Tất cả các vấn đề dưới đây được nhóm theo ứng dụng.

Yêu cầu cài đặt mới nhất

Cài đặt độc lập

Máy tính và bộ xử lý

Máy chủ với tốc độ xử lý 2,5 Gigahertz (GHz) trở lên. , Bộ xử lý kép, 3 GHz hoặc cao hơn được đề xuất.

Bộ nhớ

RAM 1 gigabyte (GB), 2 GB được đề xuất

Ổ đĩa cứng

3 gigabyte (GB) ổ đĩa cứng sẵn dùng

Drive

DVD ổ đĩa cục bộ hoặc mạng có thể truy nhập

Hiển thị

1024 x 768 hoặc cao độ phân giải màn hình

Hệ điều hành

Microsoft Windows Server 2003 chuẩn phiên bản SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Trung tâm dữ liệu Phiên bản SP1 hoặc Windows Server 2003 Web Phiên bản SP1 trở lên.

Microsoft .NET Framework 2.0 và cấu phần thời gian chạy Microsoft Windows dòng công việc Foundation hoặc Microsoft .net Framework 3.0. Để biết thêm thông tin về Microsoft .NET Framework 2.0 và 3.0, hãy xem trung Tâm nhà phát triển Microsoft .NET Framework.

Các kiểu khác

56 kilobits / giây (Kbps) cần thiết cho máy khách để kết nối máy chủ. Internet đơn giản thư chuyển giao thức/bài đăng Office Protocol 3 (SMTP/POP3), thư Access giao thức Internet 4 (IMAP4) hoặc phần mềm gửi MAPI tuân thủ yêu cầu cho thông báo email

Trình duyệt

Đối với Trung tâm quản trị, sau đây là bắt buộc:

-Microsoft Windows Microsoft Internet Explorer 6.0 trở lên.

Đối với chức năng cơ bản, bao gồm các chỉnh sửa, quản trị trang và nộp biểu mẫu, một trong các cấu hình sau đây là bắt buộc:

-Microsoft Windows với Microsoft Internet Explorer 6.0 hoặc đời mới hơn FireFox 1,5 hoặc mới hơn, Netscape 8.1 trở lên hoặc Mozilla 1,7 trở lên.

Lưu ý: Microsoft Office Project Server 2007 chỉ hỗ trợ Microsoft Internet Explorer 6.0 trở lên.

-UNIX/Linux FireFox 1,5 trở lên hoặc Netscape 7.2 trở lên.

-Mac OS-X FireFox 1,5 trở lên hoặc Safari 2.0 trở lên.

Bổ sung

Tham chiếu đến tài liệu công suất lập kế hoạch sản phẩm cho máy tính yêu cầu cụ thể.

Cài đặt cụm máy chủ

Máy tính và bộ xử lý

Máy chủ với tốc độ xử lý 2,5 Gigahertz (GHz) bộ xử lý trở lên., bộ xử lý kép, 3 GHz hoặc cao hơn được đề xuất.

Bộ nhớ

2 gigabyte (GB) RAM, 4 GB được đề xuất cho SQL và ứng dụng máy chủ

Ổ đĩa cứng

3 GB dung lượng ổ đĩa cứng sẵn dùng

Drive

DVD ổ đĩa cục bộ hoặc mạng có thể truy nhập

Hiển thị

1024 x 768 hoặc cao độ phân giải màn hình

Hệ điều hành

Microsoft Windows Server 2003 chuẩn phiên bản SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Trung tâm dữ liệu Phiên bản SP1 hoặc Windows Server 2003 Web Phiên bản SP1 trở lên.

Cấu phần thời gian chạy Microsoft Windows dòng công việc Foundation, và Microsoft .NET Framework 2.0 hoặc Microsoft .net Framework 3.0. Để biết thêm thông tin về Microsoft .NET Framework 2.0 và 3.0, hãy xem trung Tâm nhà phát triển Microsoft .NET Framework.

Các kiểu khác

100 megabits tốc độ kết nối thứ hai (Mbps) cần thiết cho kết nối máy chủ với máy chủ, 56 kilobyte / giây (Kbps) cần thiết cho máy khách để kết nối máy chủ. Internet đơn giản thư chuyển giao thức/bài đăng Office Protocol 3 (SMTP/POP3), thư Access giao thức Internet 4 (IMAP4) hoặc phần mềm gửi MAPI tuân thủ yêu cầu cho thông báo email.

SQL Server 2000 SP3a hoặc cao hơn hoặc SQL 2005 SP1 trở lên. SQL 2005 Analysis Services 2005 SP1 hoặc sau này yêu cầu cho một số tính năng nâng cao.

Trình duyệt

Đối với Office SharePoint Server Trung tâm quản trị, sau đây là bắt buộc:

-Microsoft Windows Microsoft Internet Explorer 6.0 trở lên.

Để sử dụng thông thường, bao gồm các chỉnh sửa, quản trị trang và biểu mẫu lưu trữ, một trong các cấu hình sau đây được yêu cầu:

-Microsoft Windows với Microsoft Internet Explorer 6.0 hoặc đời mới hơn FireFox 1,5 hoặc mới hơn, Netscape 8.1 trở lên hoặc Mozilla 1,7 trở lên.

Lưu ý: Microsoft Office Project Server 2007 chỉ hỗ trợ Microsoft Internet Explorer 6.0 trở lên.

-UNIX/Linux FireFox 1,5 trở lên hoặc Netscape 7.2 trở lên.

-Mac OS-X FireFox 1,5 trở lên hoặc Safari 2.0 trở lên.

Bổ sung

Tham chiếu đến tài liệu công suất lập kế hoạch sản phẩm cho máy tính yêu cầu cụ thể.

Đầu trang

Thiết lập (máy chủ)

Vấn đề kiểu

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này

Đầu trang

Tất cả máy chủ

Vấn đề kiểu

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Nâng cấp - dịch vụ được chia sẻ

Sau khi nâng cấp trước-B2TR xây dựng B2TR hoặc RTM, nối kết đến SSPs trong điều khiển dẫn hướng trung tâm quản trị cần người dùng cho cụm máy chủ cũ.

Chạy lệnh stsadm sau đây:

Stsadm -o activatefeature-tên OssNavigation-url < SSP quản trị site url >

Triển khai nội dung

Khi tạo một đường dẫn triển khai nội dung mà sẽ tái tạo tuyển tập trang cho tuyển tập trang khác trong cùng một cụm máy chủ, nhưng trên đường dẫn được quản lý khác, lỗi sau đây sẽ xảy ra:

Giá trị không nằm trong phạm vi dự kiến.

Giải pháp thay thế là như sau:

Stsadm -o deactivatefeature-tên deploymentlinks-url < URL >

Stsadm -o deactivatefeature-tên migrationlinks-url < URL >

Stsadm -o activatefeature-tên deploymentlinks-url < URL >

Stsadm -o activatefeature-tên migrationlinks-url < URL >

Chuyển đổi tài liệu

Dịch vụ công cụ khởi động chuyển đổi tài liệu luôn nằm trong "bắt đầu" trạng thái (đặc biệt là khi cố gắng kích hoạt dịch vụ công cụ khởi động trên nhiều máy chủ trong cụm máy chủ công).

Tài liệu và chuyển đổi công cụ khởi động dịch vụ quản trị UI là không hoạt động cho bất kỳ công cụ khởi động sẽ chạy trên một máy chủ không lưu trữ ứng dụng web trung tâm quản trị. Giao diện người dùng sẽ không bao giờ phản ánh các trạng thái hiện tại trong cấu hình này.

GIẢI PHÁP THAY THẾ

Để cho phép Dịch vụ công cụ khởi động, bạn phải xác định thông tin cần thiết trong công cụ khởi động giao diện người dùng thông thường cung cấp. Điều này được thực hiện bằng cách Cập Nhật hai giá trị trong một khóa đăng ký nằm trên máy mà bạn đang tìm cách chạy công cụ khởi động dịch vụ. Bao gồm vị trí của cân bằng tải và cổng để sử dụng để kết nối.

Khóa:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\LauncherSettings]"LoadBalancerUrl"= "http://server:port/HtmlTrLoadBalancer" "Cổng" = dword:port

LoadBalancerUrl:

Đây là URL đầy đủ đến kênh .NET Remoting cân bằng tải mở ra. Bảng phối mà phải http://[please chỉ định máy chủ cân bằng tải]: [vui lòng xác định cân bằng tải cổng] / HtmlTrLoadBalancer và đảm bảo chúng là chính xác.

Cổng:

Đây là cổng dịch vụ công cụ khởi động sẽ mở cho yêu cầu .NET Remoting đến để thực hiện chuyển đổi, ví dụ như "8082".

Sau khi thay đổi một trong các thiết đặt (ban đầu hoặc nếu machines trong tương lai sẽ được thêm và yêu cầu thay đổi thiết đặt), bạn phải dừng và khởi động dịch vụ công cụ khởi động (dịch vụ công cụ khởi động Office tài liệu chuyển đổi) trong panel điều khiển dịch vụ (bắt đầu | Panel điều khiển | Công cụ quản trị | Dịch vụ). Các dịch vụ sẽ được đặt thành bật và đặt để bắt đầu tự động (tự động) Nếu vậy chưa. Bất kỳ thay đổi trong tương lai để thiết đặt cân bằng tải sẽ yêu cầu Cập Nhật thiết đặt công cụ khởi động trên mỗi máy tính để phản ánh các thay đổi đó. Các dịch vụ cũng sẽ có thể ngừng và sau đó khởi động lại để bắt đầu thay đổi mới lần Cập Nhật.

Đầu trang

Groove Server 2007

Vấn đề kiểu

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Trình quản lý Groove

Trong môi trường LDAP, người dùng Groove không nhận Groove trình quản lý email.

Nếu bạn tích hợp trình quản lý Groove với máy chủ LDAP directory, đặc biệt là nếu bạn đang dùng Lotus Domino danh mục, hãy đảm bảo rằng mỗi người dùng ghi bao gồm một địa chỉ email hợp lệ. Định dạng Domino tự động tự động thêm địa chỉ email người dùng trống với mục nhập mặc định, thường ngăn chặn Groove trình quản lý email tiếp cận người dùng.

Trình quản lý Groove

Trong môi trường LDAP, được nhập thành viên Hiển thị trạng thái thư mục đã xóa.

Nếu bạn tích hợp trình quản lý Groove với máy chủ LDAP directory, bạn sẽ truy nhập mục của thành viên máy chủ thư mục (cho dữ liệu đồng bộ hóa, ví dụ) bằng cách dùng LDAP cùng đăng nhập tên được dùng để nhập thành viên vào Groove trình quản lý tên miền. Sử dụng tên đăng nhập LDAP khác có thể phá vỡ mục nhập danh bạ của bạn trên trình quản lý Groove khi đồng bộ hóa dữ liệu xuất hiện vì khác LDAP đăng nhập tên có thể có quyền truy nhập khác với máy chủ thư mục. Bên dưới các điều kiện này, trạng thái thư mục của tài khoản người dùng trong trình quản lý Groove sẽ xuất hiện dưới dạng đã xóa. Để cập nhật trạng thái thư mục của thành viên để nhập, đổi tên đăng nhập LDAP trở lại tên gốc được dùng để nhập thành viên.

Trình quản lý Groove

Sự kiện đồng bộ hóa thư mục (người dùng Cập Nhật và xóa) không xuất hiện trong quản lý tên miền báo cáo; chúng xuất hiện chỉ ở mức máy chủ báo cáo.

Nếu bạn có vai trò của người quản trị máy chủ, hãy tìm đồng bộ hóa các sự kiện ở mức ứng dụng.

Trình quản lý Groove

Tính năng tích hợp Communicator-Groove không hoạt động đúng cho Groove được quản lý máy khách.

Trong môi trường nơi thông tin liên hệ được quản lý người dùng xuất phát từ cơ sở dữ liệu Active Directory (AD), 'thư' và 'RTCSIP' địa chỉ trong AD của người dùng phải khớp với (điều kiện mặc định AD) theo thứ tự để tích hợp Groove-Communicator để hoạt động đúng. Vì trình quản lý Groove sử dụng AD 'thư' địa chỉ cho các địa chỉ email người dùng, trong khi của Communicator Live Communications Server (LCS), tùy thuộc vào AD RTCSIP địa chỉ, nếu địa chỉ AD hai trường không khớp với (nếu người quản trị sửa địa chỉ 'thư', ví dụ) và bạn đồng bộ hóa Groove Manager với AD, địa chỉ email liên hệ Groove kết quả sẽ xung đột với địa chỉ email liên hệ Communicator và tích hợp Groove-Communicator không xảy ra.

Để tránh điều kiện này, hãy kiểm tra với người quản trị Active Directory của bạn để đảm bảo rằng địa chỉ RTCSIP và thư trường địa chỉ trong Active Directory khớp.

Trình quản lý Groove

Trong môi trường bao gồm người dùng Groove 3.1 (hoặc trước đó), tìm cách xóa bỏ giấy phép thiết thất bại.

Tập hợp được cung cấp giấy phép không thể xóa bỏ. Unprovision tất cả những người dùng từ bộ giấy phép.

Trình quản lý Groove

Những bước này là cần thiết để hỗ trợ Groove trình quản lý email?

Để thành công gửi email từ trình quản lý Groove, hãy đảm bảo cấp quyền cho máy tính cục bộ của bạn chuyển tiếp email thông qua máy chủ SMTP của bạn (thông qua thiết đặt hạn chế chuyển tiếp trên tab SMTP ảo máy chủ thuộc tính/truy nhập ).

Groove dữ liệu cầu

Những điều kiện tiên quyết là cần thiết để chạy cầu Groove dữ liệu dưới dạng một dịch vụ Windows?

Trước khi chạy cầu Groove dữ liệu dưới dạng một dịch vụ Windows, hoàn thành cấu hình thiết lập tài khoản của Groove dữ liệu cầu, như được mô tả trong hướng dẫn cài đặt Groove dữ liệu cầu (và trong Groove dữ liệu cầu người quản trị của hướng dẫn đi kèm với các Dữ liệu cầu ứng dụng). Nếu dữ liệu cầu khởi động như một dịch vụ trước khi cấu hình đã hoàn thành. Người quản trị cầu dữ liệu sẽ không thể tạo thư mục cần thiết trong hệ thống tệp.

Tùy chọn nhớ mật khẩu sẽ được chọn để ngăn không cho nhắc nhở về mật khẩu tài khoản trong khi thực hiện tự động khởi động lại. Tùy chọn này được đặt trong quá trình cài đặt và có thể được đặt lại bất cứ khi nào nhắc mật khẩu xuất hiện.

Groove dữ liệu cầu

Những bước đặc biệt cần cho chạy bên ngoài PKI trên Groove dữ liệu cầu nào?

Khi quản lý tên miền dùng bên ngoài PKI, các chứng chỉ xác thực máy khách đối với định danh Groove dữ liệu cầu sẽ được nhập vào máy cục bộ lưu trữ cá nhân, không hiện tại người dùng cá nhân cửa hàng. Phương pháp được đề xuất là sử dụng chứng chỉ bổ trợ Microsoft Management Console (MMC), rồi chọn tùy chọn 'máy'.

Khi dùng bên ngoài PKI Groove dữ liệu cầu trên một máy chủ Vista, xuất chứng chỉ từ máy chủ Vista Server chứng chỉ và nhập chứng chỉ tới máy cầu dữ liệu cục bộ.

Groove dữ liệu cầu

Nên được thực hiện những điều cần cân nhắc khi chọn các đường dẫn cho dữ liệu cầu tài khoản bản sao lưu, dung lượng lưu trữ và GFS Workspace?

Lời nhắc proxy Groove dữ liệu cầu không hoạt đáng tin cậy trong phiên bản Groove dữ liệu cầu này. Xác định tất cả các thông tin xác thực proxy trên trang thiết đặt Proxy (truy nhập từ menu Groove dữ liệu cầu tùy chọn). Nếu bạn đang chạy Groove dữ liệu cầu với một thiết bị proxy, cấu hình proxy qua trang thiết đặt Proxy được đề xuất.

Groove dữ liệu cầu

Dung lượng bộ nhớ giảm đáng kể.

Yêu cầu nhiều dấu cách tạo và không gian thư mời có thể làm suy giảm đáng kể bộ nhớ. Khởi động lại dịch vụ Groove dữ liệu cầu khi vượt quá bộ nhớ tổng trong sử dụng vật lý RAM được cài đặt.

Groove dữ liệu cầu

Cầu dữ liệu Groove đôi chấm dứt bất thường.

Nếu thông báo lỗi sau đây sẽ xuất hiện:

Chấm dứt sớ bất thường: Groove đã phát hiện rằng cơ sở dữ liệu thừa có sẽ bị lỗi. Cơ sở dữ liệu thừa này đã bị xóa và Groove phải đóng cửa. Cơ sở dữ liệu thừa mới sẽ được tạo lần sau khi Groove được bắt đầu.

Đây là một sự kiện lành và có thể được chỗ bằng cách đi tới tab khôi phục của dịch vụ Windows applet và cấu hình dịch vụ Microsoft Office Groove Data Bridge để tự động khởi động lại.

Groove dữ liệu cầu

Khi lưu trữ Groove Workspace cho căn cước Groove dữ liệu cầu, tất cả Workspace không được lưu trữ.

Nếu tính năng lưu trữ không được bật trong khi Workspace nhận một căn cước cầu dữ liệu, một số khoảng trống cho có thể không được lưu trữ, do thời gian cần thiết cho cầu Groove dữ liệu để xem qua tất cả Workspace. Tất cả khoảng trắng nên được lưu trữ hoàn toàn trong vòng 24 giờ lưu trữ tiếp theo.

Groove dữ liệu cầu

Lỗi sau đây sẽ xuất hiện trong quá trình cài đặt:

Bạn không thể tạo một thư mục mới. Chọn một vị trí khác nhau, bạn bấm vào OK qua lỗi và bây giờ cầu Groove dữ liệu sẽ không chạy.

Giới hạn Windows Tổng độ dài đường dẫn đến 250 ký tự. Độ dài tất cả đường dẫn của bạn được quá nhiều thời gian.

Để giải quyết vấn đề và cho phép bạn chạy cài đặt bài đăng, hãy làm theo các bước sau đây:

1. chạy REGEDIT và dẫn hướng đến: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Xóa bỏ khóa của 'PersistRoot'. 3. đặt giá trị khóa GDBInstallState 0.

Groove dữ liệu cầu

Máy chủ cầu Groove dữ liệu chứa nhiều mồ côi Workspace (khoảng trống với các thành viên khác không có hơn căn cước dữ liệu cầu).

Bạn có thể cấu hình cầu Groove dữ liệu để tự động xóa khoảng trắng khi nó sẽ trở thành thành viên cuối cùng của khoảng trắng. Để cấu hình cầu dữ liệu để tự động xóa bỏ bất kỳ khoảng thay đổi từ nhiều thành viên một thành viên, hãy làm theo các bước sau đây: 1. từ menu bắt đầu, chạy regedit và dẫn hướng đến: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\ 2. Thêm khóa sau đây: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 3. Dẫn hướng đến: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 4. Thêm giá trị DWORD sau đây: DeleteOrphanSpaces = 1 5. Khởi động lại máy chủ cầu dữ liệu. Lưu ý rằng bất kỳ khoảng trắng nào đã thực hiện chuyển đổi này trước khi thay đổi này sẽ không thể tự động bị xóa.

Groove dữ liệu cầu

Trong môi trường được quản lý, máy chủ Groove dữ liệu cầu hỗ trợ nào định danh từ nhiều Groove quản lý tên miền?

Không. Tất cả các định danh được quản lý đã xác định cho tài khoản Groove dữ liệu cầu phải là thành viên của cùng quản lý tên miền.

Trình quản lý Groove

Kiểm tra không thành công cho quản lý tên miền trên thiết bị được quản lý các thành viên sau khi di chuyển từ Groove 3.0 Office Groove 2007.

Thành viên miền Groove 3.0 sẽ di chuyển đến Groove 3.1, trước khi nâng cấp Office Groove 2007.

Groove dữ liệu cầu

"Trình xem sự kiện Groove dữ liệu cầu không thể truy nhập."

Bạn có thể sửa vấn đề, bằng cách dỡ cài đặt, sau đó cài đặt lại dịch vụ Groove dữ liệu cầu Windows. Để dỡ cài đặt và cài đặt lại dịch vụ Groove dữ liệu cầu, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Dỡ cài đặt dịch vụ dữ liệu cầu bằng cách nhập các thao tác sau tại dòng lệnh: GrooveEIS.exe -u

 2. Cài đặt lại dịch vụ dữ liệu cầu bằng cách nhập các thao tác sau tại dòng lệnh: GrooveEIS.exe - tôi

Vấn đề này sẽ được giải quyết trong phiên bản sản phẩm trong tương lai.

Groove dữ liệu cầu

Thông báo sau sẽ xuất hiện khi người quản trị sẽ cố gắng chấp nhận lời mời một không gian làm việc lưu trữ:

Bạn không thể chấp nhận lời mời từ các phiên bản cũ hơn Groove. Groove được cấu hình để chấp nhận thư mời không gian làm việc được tạo trong phiên bản Groove 2007 trở lên.

Ứng dụng khách Groove của người quản trị có thể được cấu hình để chấp nhận lời mời từ các phiên bản Groove 2007 trước như sau:

 1. Chọn tùy chọn menu tùy chọn .

 2. Chọn tab bảo mật .

 3. Xóa thiết đặt Workspace hạn chế : khôi phục hoặc gia nhập chỉ Microsoft Office Groove 2007 (hoặc mới hơn) Workspace.

 4. Bấm vào OK.

Nếu người quản trị là một người dùng Groove được quản lý, người quản trị quản lý tên miền nên cấu hình chính sách chấp nhận workspace để cho phép phiên bản trước-2007, như sau:

 1. Từ trình quản lý Groove, dẫn hướng đến mẫu chính sách căn cước cho tên miền.

 2. Đi đến phần không gian làm việc phiên bản chính sách trang chính sách thành viên và đảm bảo rằng không gian làm việc chấp nhận và việc khôi phục chính sách cho tối thiểu không gian làm việc phiên bản được thiết lập Ứng dụng khách mặc định hoặc Không có tối thiểu.

Groove dữ liệu cầu

Bạn có được tải xuống một khóa quản lý thiết bị và dùng nó để cài đặt và cấu hình tài khoản cầu dữ liệu được quản lý, nhưng thay vì Hiển thị giao diện người dùng quản trị, quy trình treo.

Mật khẩu được cung cấp cho cấu hình tài khoản không truyền các thiết bị được quản lý chính sách quản lý mật khẩu tạo.

Kiểm tra Groove trình quản lý thiết bị chính sách cho dữ liệu cầu quản lý tên miền và dùng một mật khẩu đủ điều kiện để thử thiết lập lại. Một thông báo bật lên giải thích các điều kiện này sẽ được cung cấp trong tương lai sản phẩm mới phát hành."

Groove dữ liệu cầu

Những giới hạn kích cỡ tồn tại cho workspace trên một máy chủ Groove dữ liệu cầu?

Groove dữ liệu cầu không lưu trữ Workspace lớn hơn 2 gigabytes, để tránh việc hỗ trợ workspaces vượt quá kích cỡ đó.

Bạn có thể kiểm tra kích cỡ của bất kỳ workspace đều căn cước cầu dữ liệu là một phần bằng cách điều hướng không gian làm việc trong giao diện quản trị cầu dữ liệu, chọn một workspace và bấm thuộc tính.

Đầu trang

Project Server 2007

Vấn đề kiểu

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Dạng xem phân tích dữ liệu

Bạn đã cài đặt Microsoft Office Web Components, nhưng bạn vẫn không thể xem dữ liệu trong dạng xem phân tích dữ liệu.

Để xem dạng xem phân tích dữ liệu khi cơ sở dữ liệu nằm trên Analysis Services 2005, bạn cần phải có tối thiểu là Microsoft Office Web cấu phần 2003.

Để cho phép Microsoft Office Web Components để kết nối với Analysis Services 2005, bạn cũng cần phải cài đặt Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services khách cấu phần.

Để cài đặt các cấu phần ứng dụng khách, hãy chọn phiên bản phù hợp từ danh sách dưới đây. Nếu bạn không chắc chắn Phiên bản nào bạn có, chọn từ danh sách dựa trên ngôn ngữ ưa thích của bạn và trong quá trình cài đặt mà bạn sẽ được thông báo nếu bạn nên chọn 64-bit.

Phiên bản 32-bit:

Phiên bản 64-bit:

Tiếng Anh x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x409

Tiếng Trung Phồn thể x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x404

Tiếng Đức x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x407

Tiếng Pháp x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x40C

Tiếng Italy x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x410

Tiếng Nhật x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x411

Tiếng Hàn x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x412

Tiếng Trung x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x804

Tiếng Tây Ban Nha x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0xC0A

Khối dựng lập lịch biểu

Bất kỳ khối đã lên lịch xây dựng công việc thiết lập nằm trong dấu 30 phút (ví dụ, 6:30 CH) thay vì giờ, đang gặp trục trặc để xây dựng sau khi chữ cái đầu xây dựng yêu cầu.

Lên lịch Cube được xây dựng tại đánh dấu giờ (ví dụ, 7:00 CH) và lên lịch các hoạt động mà không cần bất kỳ sự cố.

Đầu trang

SharePoint Server 2007

Vấn đề kiểu

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Mọi người

V2V nâng cấp máy chủ, phần web công cộng trang blog không hiển thị bài đăng blog. Trả về lỗi sau đây:

Không thể hiển thị phần Web này. Để khắc phục sự cố vấn đề, hãy mở trang Web này trong trình soạn thảo HTML Windows SharePoint Services tương thích với chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer. Nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.

Hướng dẫn giải pháp thay thế:

Tùy chọn #1 (bản vá lỗi không chính xác được nâng cấp trang):

 1. Mở \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\SiteTemplates\SPSMSITEHOST\blog.xsl trong Notepad.

 2. Tìm kiếm thông qua tệp cho mỗi bản thể hiện của "$Resources: xxx, xxx", và thay thế bằng các đúng dịch văn bản.

 3. Đi đến trang công cộng của trang, bấm Thiết đặt trang, hãy bấm Sửa trang.

 4. Sửa đổi phần web dạng xem Blog.

 5. Mở phần nâng cao và mở trình soạn thảo XSLT, và cắt và dán nội dung từ Notepad.

 6. Tìm hộp văn bản nơi hiển thị xslt tệp "blog.xsl", và xóa bỏ.

 7. Bấm OK để lưu

.

Tùy chọn #2 (máy chủ lưu trữ trang của tôi mới):

 1. Tạo một ứng dụng web mới.

 2. Tạo tuyển tập trang mới ở thư mục gốc, bằng cách dùng mẫu site Lưu trữ trang của tôi .

 3. Sao lưu tất cả các trang của tôi gốc và khôi phục chúng vào ứng dụng web này (hoặc hủy bỏ đính kèm/reattach cơ sở dữ liệu nội dung, nếu họ riêng biệt và chứa chỉ trang web của tôi).

 4. 4At các trang mà bạn đã tạo, bấm OK để thiết lập là vị trí của trang mới của bạn.

Mọi người

V2V nâng cấp thành viên web tiêu đề: Hiển thị của bạn và phân phối trang danh sách thành viên. Điều này trải dài đó vùng bên trái có lớn hơn nó nên.

Thay đổi tiêu đề phần web vào thành viên.

Đầu trang

SharePoint 2007 "Excel Services"

Vấn đề kiểu

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Cấu hình

Làm thế nào để tôi có thể bật dịch vụ Excel sau khi thực hiện một cài đặt cụm máy chủ?

Nếu bạn đã cài đặt Office SharePoint Server là cụm máy chủ, Excel Services sẽ bị tắt theo mặc định. Để cho phép Excel Services, trước tiên mở SharePoint 3.0 Trung tâm quản trị. Bấm vào tên máy chủ của bạn (hoặc ứng dụng tên máy chủ nếu bạn đã cài đặt riêng biệt web và ứng dụng máy chủ ngoại vi). Có, bạn sẽ thấy một danh sách Dịch vụ đang chạy trên máy chủ của bạn.

Để bắt đầu Excel Services, hãy bấm bắt đầu bên cạnh Dịch vụ Excel tính toán Dịch vụ. Khi làm mới trang trạng thái trường sẽ cập nhật để bắt đầu. Nếu bạn có nhiều ứng dụng máy chủ trong cụm máy chủ của bạn, bạn sẽ cần phải bắt đầu Excel Services trên mỗi máy chủ ứng dụng bạn muốn Excel Services yêu cầu dịch vụ.

Tải sổ làm việc

Tôi cần làm để cho phép sổ làm việc để tải Excel Services cấu hình những gì?

Excel Services sẽ chỉ tải sổ làm việc từ thư mục, hoặc vị trí, người quản trị đã chỉ định cụ thể. Những mục này được gọi là vị trí tệp tin cậy cho Excel Services. Để thêm một vị trí tin cậy tệp Excel Services, hãy mở bảng điều khiển SharePoint 3.0 Trung tâm quản trị. Bấm vào tên nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ từ thanh dẫn hướng bên tay trái. Bên dưới thiết đặt dịch vụ Excel bấm vị trí tệp tin cậy. Trên trang tiếp theo, hãy bấm mới từ thanh công cụ để tạo một vị trí tin cậy tệp mới.

Vị trí tệp tin cậy cho phép người quản trị để kiểm soát hành vi sổ làm việc ở cấp độ chi tiết theo trên máy chủ. Mỗi tin cậy vị trí tệp có nhiều tùy chọn khác nhau mà có thể được cấu hình mà có thể ảnh hưởng đến chức năng hiệu suất, bảo mật và sổ làm việc. Ví dụ, các thiết đặt cho một vị trí tệp tin cậy kiểm soát dữ liệu ngoài được bật hay không, lâu phiên duy trì hoạt động trên máy chủ, sổ làm việc như thế nào lớn tải từ vị trí có thể, và nhiều hơn nữa. Tất cả các sổ làm việc tải từ vị trí sẽ tôn trọng những thiết đặt.

Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về cách cấu hình và sử dụng tin cậy cho thấy vị trí tệp https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx

Dữ liệu Ngoài

Làm thế nào để tôi bật kết nối dữ liệu bên ngoài cho các sổ làm việc tải bằng Excel Services

Dữ liệu ngoài là thiết đặt vị trí tệp tin cậy, và nó phải được cho phép rõ ràng trên Excel Services. Để cho phép bên ngoài dữ liệu kết nối mở bảng điều khiển SharePoint 3.0 Trung tâm quản trị. Bấm vào tên nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ từ thanh dẫn hướng bên tay trái. Bên dưới thiết đặt dịch vụ Excel bấm vị trí tệp tin cậy. Trên trang tiếp theo, bấm vào vị trí tin cậy tệp mà bạn muốn bật kết nối dữ liệu cho. Trong phần dữ liệu ngoài, bên dưới cho phép dữ liệu ngoài, hãy chọn nút thích hợp chọn một vùng chọn để xác định vị trí kết nối dữ liệu có thể được tải từ.

Excel Services hỗ trợ tải các loại kết nối dữ liệu mà được nhúng trong sổ làm việc, và nó cũng hỗ trợ tải các kết nối từ dữ liệu kết nối thư viện SharePoint (DCLs), vốn có thể được liên kết đến từ sổ làm việc. Nếu DCLs sẽ được sử dụng máy chủ, như tin cậy vị trí tệp, họ phải rõ ràng được chỉ định là thư viện kết nối dữ liệu tin cậy. Điều này có thể được thực hiện từ chia sẻ dịch vụ quản trị trang chính, dưới phần thiết đặt dịch vụ Excel.

Theo mặc định, Excel Services sẽ tìm cách sử dụng xác thực được tích hợp Windows để kết nối với nguồn dữ liệu ngoài. Trong hầu hết các cài đặt enterprise cụm máy chủ này yêu cầu Kerberos. Nếu Kerberos không được cấu hình, rồi xác thực cho nguồn dữ liệu ngoài phải được công khai đặt cho mỗi kết nối dữ liệu trong một sổ làm việc đã tải lên trên máy chủ. Điều này có thể được nêu rõ bằng hộp thoại thuộc tính trong sổ làm việc Excel của máy khách kết nối giao diện người dùng. Trong môi trường không phải Kerberos, một tùy chọn khác được đề xuất là sử dụng đơn đăng trên (SSO) để cung cấp thông tin xác thực để kết nối với dữ liệu ngoài từ máy chủ.

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình dữ liệu ngoài, bao gồm sử dụng DCLs, xác thực, và đặt cấu hình SSO, hãy xem https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff191194(v=office.14).aspx.

Đầu trang

Các kiểu khác

Vấn đề kiểu

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này.

Đầu trang

Tải xuống

Vấn đề kiểu

Câu hỏi hoặc vấn đề

Answer

Không có vấn đề tại thời điểm này.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×