Luôn hiện con trỏ trong khi trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong khi bạn đang trình bày, con trỏ (hay dấu nháy) tự động ẩn sau khi không hoạt động trong ba giây. Con trỏ xuất hiện lại khi bạn di chuyển chuột.

Nếu bạn muốn con trỏ xuất hiện liên tục trong khi trình bày, hãy làm như sau.

Ghi chú:  Không thể đặt con trỏ xuất hiện mặc định đối với mỗi bản trình bày, vì thế, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới cho mỗi bản trình bày bạn muốn con trỏ xuất hiện trong đó.

  1. Trên tab Chiếu Hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu Hình, bấm Từ Đầu để bắt đầu bản trình bày của bạn từ đầu hay Từ Bản chiếu Hiện tại để bắt đầu bản trình bày từ bản chiếu hiện được chọn.

  2. Bấm chuột phải vào bản chiếu, chỉ đến Tùy chọn Con trỏ, rồi bấm tùy chọn con trỏ (Mũi tên, Bút hoặc Bộ tô sáng).

  3. Bấm chuột phải lại vào bản chiếu, chỉ đến Tùy chọn Con trỏ, chỉ đến Tùy chọn Mũi tên, rồi bấm Nhìn thấy được.

Trong PowerPoint, bạn có thể sử dụng chuột như con trỏ laser trong bản trình bày của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết chuyển con chuột thành con trỏ laser.

  1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem bản trình bày , bấm trình chiếu.

  2. Bấm chuột phải vào một trang chiếu, chỉ đến Tùy chọn con trỏ trên menu lối tắt, trỏ tới Tùy chọn mũi tênvà sau đó bấm nhìn thấy được.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×