Loại bỏ tên khỏi nhóm liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhận email gửi đến nhóm mà bạn không phải là thành viên của nhóm đó nữa có thể gây phiền toái. Để đảm bảo không gây ra phiền toái đó, bạn có thể loại bỏ tên khỏi nhóm liên hệ (trước đây gọi là "danh sách phân phối") như sau:

  1. Trên thanh dẫn hướng, hãy bấm mọi người xem của bạn contacts.

    Mọi người

  2. Bấm đúp vào nhóm liên hệ để mở nó.

    Bấm đúp vào nhóm liên hệ

  3. Chọn tên bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm, sau đó trên tab Nhóm Liên hệ, hãy bấm Loại bỏ Thành viên.

    Loại bỏ thành viên

  4. Bấm Lưu & Đóng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×