Loại bỏ ứng dụng khỏi một trang

Loại bỏ ứng dụng khỏi một trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không còn cần một ứng dụng trên site của bạn, bạn có thể loại bỏ qua các trang nội dung trang.

Quan trọng: Sau khi bạn loại bỏ một ứng dụng, bạn sẽ không thể khôi phục bất kỳ dữ liệu nào ứng dụng có thể lưu trữ trong vị trí nơi nó đang được lưu trữ. Nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu này, bạn phải lưu nó trước khi bạn loại bỏ ứng dụng. Hãy vào ứng dụng mà bạn dự định loại bỏ và theo cách thủ công sao chép dữ liệu sang định dạng khác (một số ứng dụng có thể cung cấp cho bạn một cách để xuất dữ liệu).

Để gỡ bỏ một ứng dụng, bạn phải có quyền Toàn quyền Điều khiển cho một trang SharePoint. Nếu bạn là Người sở hữu Trang, bạn sẽ có quyền này.

Loại bỏ một ứng dụng khỏi một trang web

  1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 sau đó bấm Nội dung Site.

  2. Trên trang nội dung trang, hãy tìm ứng dụng bạn muốn loại bỏ và bấm vào dấu chấm lửng () để xem hộp thoại thuộc tính ứng dụng.

  3. Trong khung chú thích, bấm vào dấu chấm lửng () và sau đó bấm loại bỏ trên menu.

    Ảnh chụp màn hình của lệnh loại bỏ trên khung chú thích các thuộc tính của một ứng dụng.
  4. Bấm OK.

Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn để loại bỏ, bạn có thể phải bấm trở lại cổ điển SharePoint ở dưới cùng bên trái của màn hình. Sau khi bạn đã loại bỏ ứng dụng của bạn, bạn có thể dùng nút quay lại trong trình duyệt để trả về từ dạng xem cổ điển.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×