Loại bỏ tên miền khỏi Office 365

Để loại bỏ tên miền khỏi Office 365, hãy chắc chắn không thiết đặt nào đang dùng tên miền rồi làm theo các bước sau đây.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trang Quản lý tên miền.

 3. Trên trang Quản lý tên miền, chọn tên miền, sau đó chọn Loại bỏ tên miền.

 4. Trên trang Loại bỏ tên miền, chọn Đồng ý.

Có phải bạn loại bỏ tên miền của bạn vì muốn thêm tên miền đó vào thuê bao Office 365 khác không? Hãy tìm hiểu thêm về thay đổi gói sản phẩm hay thuê bao của bạn.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo tên miền của bạn đã sẵn sàng được gỡ bỏ

Trước khi loại bỏ tên miền khỏi Office 365, bạn phải loại bỏ bất kỳ phần nào đang sử dụng tên miền đó.

Những điều cần kiểm tra

Cách loại bỏ tên miền riêng

Thiết đặt cho tất cả người dùng

 1. Thay đổi địa chỉ email cho mỗi người dùng để sử dụng một tên miền không phải là tên miền bạn đang loại bỏ. Một tùy chọn là thay đổi tên miền trở lại tên miền yourcompanyname.onmicrosoft.com ban đầu.

Hoặc, nếu đây là tài khoản chạy thử, bạn có thể loại bỏ tất cả người dùng.

Nhóm phân phối

Đối với các gói sử dụng Office 365 Business Essentials:

 • Hãy đến Quản trị > Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu và nhiều hơn nữa > Nhóm. Đối với mỗi nhóm, chọn Sửa Sửa và chọn tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com khác.

Đối với các gói khác:

 1. Đến Quản trị > Exchange > Người nhận > Nhóm.

 2. Đối với mỗi nhóm dùng tên miền riêng trong địa chỉ email, chọn Sửa Sửa, thay đổi địa chỉ SMTP và bất kỳ kiểu địa chỉ tùy chỉnh nào để dùng tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.onmicrosoft.com khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý Nhóm Phân phối.

Website công cộng của bạn được lưu trữ trên Office 365

Đối với các gói sử dụng Office 365 Business Essentials:

 • Trong Office 365, hãy chọn Quản trị. Hoặc chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365, rồi chọn Quản trị.

  Tùy chọn dẫn hướng Office 365
 • Chọn Quản lý website công cộng của bạn > Thay đổi Địa chỉ và chọn tên miền riêng khác hoặc địa chỉ yourcompanyname.sharepoint.com.

Đối với tất cả các gói đăng ký khác, nếu bạn đã thiết lập Website Công cộng SharePoint Online:

 1. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn SharePoint và chọn hộp kiểm bên cạnh website công cộng của bạn.

 3. Nếu bạn muốn giữ website công cộng của bạn, hãy chọn Tên miền website, và trong hộp URL mới, chọn tên miền riêng hoặc địa chỉ yourcompanyname.sharepoint.com khác. Hoặc, nếu bạn muốn xóa nội dung của website công cộng, hãy chọn Xóa.

Tùy chỉnh bản ghi DNS cho tên miền

 1. Nếu Office 365 quản lý bản ghi DNS của bạn và nếu bạn đã thêm bất kỳ bản ghi DNS tùy chỉnh nào vào Office 365, hãy loại bỏ chúng. Chọn tên miền bạn đang loại bỏ, và chọn Quản lý DNS.

  Ghi chú   Các bản ghi mà Office 365 thêm cho bạn, ví dụ như khi Office 365 thiết lập bản ghi DNS cho tên miền của bạn, sẽ tự động bị xóa khi bạn loại bỏ tên miền.

 2. Nếu bạn quản lý bản ghi DNS cho tên miền tại máy chủ DNS cho tên miền này, hãy xóa tất cả các bản ghi ở máy chủ DNS mà bạn đã tạo và trỏ đến các dịch vụ Office 365. Nếu bạn cần trợ giúp tìm các bản ghi DNS tại máy chủ DNS của bạn, hãy xem nối kết đến các hướng dẫn từng bước cho việc tạo các bản ghi DNS.

Mẹo   Nếu bạn có bất kỳ tên miền phụ thiết lập cho tên miền riêng này, cũng nên nhớ loại bỏ chúng.

Tên miền mặc định

 1. Đi đến trang Quản lý tên miền.

 2. Trên trang Quản lý tên miền, hãy chọn một tên miền không phải tên mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn Đặt làm mặc định.

Bạn vẫn không thể loại bỏ tên miền riêng của bạn?

Nếu không thể loại bỏ tên miền của bạn ngay lập tức, khi bạn chọn Loại bỏ tên miền, bạn sẽ được nhắc để thực hiện các hành động khác nhau có thể giải quyết vấn đề.

Nếu những thao tác này không giúp bạn loại bỏ tên miền, hãy chọn một nguồn Hỗ trợ ở cuối trang này.

Bạn không thể loại bỏ tên miền Office 365

Có một số tên miền Office 365 bạn không thể loại bỏ.

 • Bạn không thể loại bỏ tên miền gốc contoso.onmicrosoft.com đã được cung cấp cho tài khoản của bạn từ khi đăng ký.

 • Nếu bạn đã thiết lập đồng bộ hóa thư mục, thì tên miền được tự động thêm vào tài khoản của bạn sẽ có dạng như thế này: contoso.mail.onmicrosoft.com. Bạn không loại bỏ tên miền này được.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Office 365 Small Business Admin, Office 365 AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ