Loại trừ hoặc bao gồm các hàng hoặc cột của một biểu dữ liệu từ một biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thủ tục sau đây loại trừ các dữ liệu từ một biểu đồ mà không xóa bỏ dữ liệu tương ứng với biểu dữ liệu hoặc khôi phục các biểu đồ hàng và cột xuất hiện bị mờ đi trên biểu dữ liệu.

  1. Chuyển sang biểu dữ liệu.

    Làm thế nào?

  2. Bấm đúp vào đầu đề hàng hoặc đầu đề cột của hàng hoặc cột bạn muốn loại bỏ khỏi hoặc thêm vào biểu đồ.

Lưu ý: 

  • Bạn cũng có thể loại trừ một chuỗi dữ liệu khỏi biểu đồ bằng cách bấm vào chuỗi dữ liệu và sau đó nhấn phím DELETE.

  • Trong biểu đồ bong bóng, Microsoft Graph loại trừ hoặc bao gồm hai hàng hoặc cột cho mỗi chuỗi dữ liệu.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×