Loại bỏ tất cả đầu trang và chân trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong các phiên bản trên máy tính của Word:

Bấm chèn > đầu trang hoặc chân trang, sau đó bấm Loại bỏ đầu trang hoặc Chân trang loại bỏ.

Bạn cũng có thể xóa bỏ đầu trang khỏi một trang đơn.

Mẹo: Nếu bạn có nhiều phần đầu trang, bạn sẽ phải lặp lại quy trình này cho mỗi phần.

Trong Word Online:

  1. Bấm Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  2. Trong vùng trắng xuất hiện ở trên cùng của vùng tài liệu, hãy bấm Tùy chọn > Loại bỏ Đầu trang & Chân trang.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×