Loại bỏ tên miền khỏi Office 365

Người đóng góp: Peter Baumgartner

Kiểm tra các câu hỏi thường gặp về Miền nếu bạn không tìm thấy nội dung mong muốn.

Bạn đang loại bỏ miền vì muốn thêm miền vào một gói đăng ký Office 365 khác? Hay bạn chỉ muốn hủy bỏ đăng ký? Bạn có thể thay đổi gói hoặc đăng ký của mình hoặc hủy bỏ đăng ký.

Di chuyển người dùng sang một miền khác

 1. Đăng nhập vào Office 365 và đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 2. Chọn Người dùng > Người dùng Hiện hoạt từ ngăn dẫn hướng bên trái.

 3. Chọn người dùng và bấm vào mục Chỉnh sửa bên cạnh tên của họ. Hãy chọn một miền khác để thay đổi địa chỉ email cho từng người dùng thành miền không phải miền bạn đang loại bỏ.

 4. Bấm vào Đặt làm miền chính, rồi Lưu. Lặp lại quy trình này cho mọi người dùng liên kết với miền mà bạn đang cố gắng loại bỏ.

 5. Bạn cũng sẽ cần thực hiện quy trình này cho chính mình nếu bạn ở trên miền đang cố gắng loại bỏ. Khi bạn chỉnh sửa miền cho người dùng, bạn sẽ phải đăng xuất và đăng nhập lại bằng miền mới bạn chọn để tiếp tục.

  1. Ví dụ: nếu bạn được đăng nhập với tư cách: dave@contoso.com

  2. Đi đến Người dùng > Người dùng Hiện hoạt, chọn chính bạn từ danh sách, rồi bấm vào Chỉnh sửa bên cạnh tên của bạn.

  3. Chọn miền khác: dave@contoso.onmicrosoft.com

  4. Bấm Đặt làm miền chính

  5. Bấm Đăng Xuất

  6. Đăng nhập bằng miền mới và mật khẩu bạn đang dùng: dave@contoso.onmicrosoft.com

Trang chủ của bản xem trước trung tâm quản trị mới

Di chuyển các nhóm sang một miền mới

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi đến Nhóm > Nhóm từ ngăn dẫn hướng bên trái.

 2. Chọn bất cứ nhóm hoặc danh sách phân phối nào gắn với miền mà bạn đang cố gắng loại bỏ.

 3. Bấm vào Chỉnh sửa bên cạnh tên nhóm trong pa-nen bên phải.

 4. Bên dưới Id Nhóm, sử dụng danh sách thả xuống để chọn một miền khác.

 5. Bấm vào Lưu. Lặp lại quy trình này cho bất cứ nhóm hoặc danh sách phân phối nào gắn với miền mà bạn đang cố gắng loại bỏ.

Xóa bỏ miền cũ

 1. Trong Trung tâm quản trị Office 365, đi đến Thiết đặt > Miền từ ngăn dẫn hướng bên trái.

 2. Trên trang Miền, chọn miền, rồi chọn Xóa.

 3. Làm theo bất kỳ lời nhắc nào khác, rồi bấm vào Đóng.

Bạn đã hoàn tất!

Dấu kiểm

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Bạn không thể loại bỏ miền ". onmicrosoft.com" khỏi tài khoản của mình.

Mẹo: Vẫn không hoạt động? Miền của bạn có thể cần được loại bỏ thủ công. Hãy gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ miền!

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×