Loại bỏ số bản chiếu khỏi trang tiêu đề

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Trên tab Xem, bấm Thường.

  2. Trên tab Chèn, bấm Số Bản chiếu .

  3. Bấm tab Bản chiếu, rồi chọn Không hiện trên bản chiếu tiêu đề.

    Lưu ý:  Bạn có thể loại bỏ số bản chiếu khỏi tất cả các bản chiếu của mình chứ không chỉ là tiêu đề. Để làm thế, xin xem Loại bỏ số bản chiếu khỏi bản chiếu của bạn.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×