Loại bỏ những thay đổi được theo dõi và chú thích khỏi tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong bài viết này

Thay đổi của tôi đang hiển thị

Tìm hiểu các tính năng theo dõi thay đổi

Làm thế nào để kiểm tra tài liệu được theo dõi thay đổi và chú thích?

Làm thế nào để tôi bỏ thay đổi được theo dõi và chú thích?

Làm thế nào những người đang theo dõi thay đổi và chú thích ở đó?

Làm thế nào để tìm ẩn thay đổi và chú thích

Tại sao Microsoft Office Word Hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo mặc định

Tôi có thể có cả hai cách không?

Các thay đổi của tôi đang hiển thị

Bạn nhận được tài liệu trong email từ đồng nghiệp. Đó là điểm khởi đầu tốt cho tài liệu bạn muốn làm việc, vì vậy bạn lưu tài liệu dưới tên mới và chỉnh lại theo nhu cầu. Bạn sẽ không bao giờ thấy đồng nghiệp để lại chú thích trong tài liệu gốc, vì bạn không nhìn thấy chúng trong bản sao.

Bạn đã sẵn sàng chuyển tài liệu đến khách hàng nhưng bạn muốn gửi phiên bản tài liệu của bạn, chứ không phải là một đống tài liệu gốc, chú thích của đồng nghiệp và cập nhật của bạn.

Hoặc bạn sử dụng tính năng theo dõi thay đổi trong Word để theo dõi các thay đổi bạn thực hiện đối với việc ứng dụng thư của bạn. Bây giờ bạn muốn gửi thư đến của bạn mà chủ thuê tiềm năng, Ai sẽ thấy kết quả của bạn chỉnh sửa, không có trình suy nghĩ bạn đến ở đó.

Trong trường hợp, bạn có váng khi những người nhận tài liệu báo cáo rằng thật khó để đọc, với tất cả các gạch ngang chữ, gạch dưới, và bóng chú thích tắt vào bên. Nhìn! Không có một đoạn văn trong thư của bạn với ba điểm khác nhau được hiển thị trong định dạng strikeout — và kỹ năng bạn muốn làm nổi bật khoảng thời gian này được hiển thị trong văn bản được gạch dưới. Khả năng là bạn sẽ không nhận được công việc đó.

Tài liệu có theo dõi thay đổi

Văn bản này không có trong tài liệu khi bạn gửi. Làm thế nào Word tìm thấy và hiển thị nội dung này? Bạn có thể làm gì để làm cho Word hoạt động?

Đầu trang

Tìm hiểu về tính năng Theo dõi Thay đổi

Bạn có thể không nhận ra nó, nhưng bạn đang làm việc với tính năng theo dõi thay đổi hoặc chú thích trong Word. Thông thường, khi Word theo dõi thay đổi, nó sẽ hiển thị hoặc xóa trong bóng chú thích ở lề và từ thêm vào dưới dạng văn bản được gạch dưới. Xóa — cũng như chú thích (hay "chú thích") — cũng có thể được hiển thị xuất hiện tại chỗ.

Có những cách khác nhau để ẩn những thay đổi được theo dõi hoặc chú thích — nhưng tất cả các thay đổi được thực hiện khi bật tính năng theo dõi thay đổi và tất cả các chú thích được chèn vẫn là một phần của tài liệu cho đến khi chúng được chấp nhận hoặc từ chối (hoặc, trong trường hợp chú thích, đã xóa).

Ghi chú: Việc ẩn các thay đổi được theo dõi không xóa các thay đổi được theo dõi hoặc chú thích hiện tại khỏi tài liệu. Thay vào đó, ẩn các thay đổi được theo dõi cho phép bạn xem tài liệu mà không cần phải vất vả với gạch ngang chữ, gạch dưới và bóng chú thích.

Đầu trang

Làm thế nào để tôi kiểm tra những thay đổi được theo dõi và chú thích trong tài liệu?

Word 2010 cung cấp một tính năng được gọi là kiểm tra tài liệu cho phép bạn kiểm tra bất kỳ tài liệu để theo dõi thay đổi, chú thích, văn bản ẩn và thông tin cá nhân khác. Để kiểm tra tài liệu:

 1. Mở tài liệu mà bạn muốn kiểm tra các thay đổi được theo dõi và chú thích.

 2. Bấm vào tab Tệp.

 3. Bấm thông tin, hãy bấm kiểm tra vấn đề, sau đó bấm Kiểm tra tài liệu.

 4. Trong hộp thoại Giám định viên Tài liệu, bấm Kiểm tra.

 5. Xem lại kết quả kiểm tra. Nếu Giám định viên Tài liệu tìm thấy chú thích và thay đổi được theo dõi, bạn sẽ được nhắc bấm Loại bỏ Tất cả bên cạnh Chú thích, Hiệu đính, Phiên bản và Chú giải.

 6. Bấm Kiểm tra lại hoặc Đóng.

Đầu trang

Làm thế nào để tôi bỏ thay đổi được theo dõi và chú thích?

Để bỏ thay đổi được theo dõi và chú thích, bạn cần phải chấp nhận hoặc từ chối những thay đổi và xóa chú thích. Cách làm:

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Hiển thị đánh dấu.
  Hiện danh sách tùy chọn của Đánh dấu

 2. Đảm bảo rằng dấu kiểm xuất hiện bên cạnh cho từng mục sau đây:

  • Chú thích

  • Mực

  • Chèn và Xóa

  • Định dạng

  • Người xem lại (Trỏ tới Người xem lại và đảm bảo rằng đã chọn Tất cả Người xem lại.)

Nếu dấu kiểm không xuất hiện bên cạnh một mục, bấm mục đó để chọn.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , bấm tiếp theo hoặc trước đó.
  Nhóm Thay đổi

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm Thay đổi, bấm Chấp nhận.

  • Trong nhóm Thay đổi, bấm Từ chối.

  • Trong nhóm chú thích , bấm xóa.

 3. Lặp lại bước 3 và 4 cho đến khi chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi được theo dõi trong tài liệu và đã xóa tất cả chú thích.

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn biết rằng bạn muốn chấp nhận tất cả thay đổi, bấm Chấp nhận, rồi bấm Chấp nhận Tất cả Thay đổi trong Tài liệu.

  • Nếu bạn biết rằng bạn muốn từ chối tất cả thay đổi, bấm Từ chối, rồi bấm Từ chối Tất cả Thay đổi trong Tài liệu.

  • Để loại bỏ tất cả chú thích, bạn phải xóa chúng. Trong nhóm Chú thích, bấm vào mũi tên bên cạnh Xóa, rồi bấm Xóa Tất cả Chú thích trong Tài liệu.

Đầu trang

Làm thế nào những thay đổi được theo dõi và chú thích đã xuất hiện ở đó?

Có thể bạn nghĩ rằng bạn đã loại bỏ chú thích hoặc thay đổi được theo dõi hoặc có thể bạn đã nhận được tài liệu từ ai đó mà không biết rằng nó có chú thích hoặc thay đổi được theo dõi. Làm thế nào Word lưu trữ các mục này mà bạn không biết?

Bạn hoặc người gửi tài liệu có thể đã ẩn thay đổi được theo dõi hoặc chú thích để dễ đọc tài liệu hơn. Tuy nhiên, việc ẩn thay đổi được theo dõi không loại bỏ chúng. Chúng vẫn còn trong tài liệu cho đến khi bạn hành động. Tùy vào phiên bản Word và thiết đặt bạn đang sử dụng, thay đổi được theo dõi hoặc chú thích có thể xuất hiện khi bạn hoặc ai đó mở tài liệu.

Nếu bạn không muốn người khác nhìn thấy thay đổi được theo dõi và chú thích, hãy chấp nhận hoặc từ chối thay đổi được theo dõi và xóa chú thích trước khi bạn chia sẻ tài liệu với người khác.

Đầu trang

Làm thế nào để tìm thay đổi và chú thích bị ẩn

Có vài cách để ẩn thay đổi được theo dõi và chú thích, làm bạn nghĩ rằng chúng không có trong tài liệu. Ví dụ:

 • Hiển thị để xem lại hộp    Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hộp Hiển thị để xem lại cho bạn chế độ xem bạn đang ở trong. Nó cũng cung cấp các tùy chọn bổ sung để xem tài liệu của bạn. Nếu bạn bấm ban đầuhoặc cuối cùng , thay đổi được theo dõi và chú thích bị ẩn. Để hiển thị chúng, hãy chọn cuối cùng: Hiển thị đánh dấu hoặc ban đầu: Hiển thị đánh dấu.
  Hộp Hiển thị để Xem lại trong nhóm Theo dõi

 • Hiển thị đánh dấu    Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , bạn có thể sử dụng danh sách Hiển thị đánh dấu để ẩn chú thích và thay đổi được theo dõi. Mục được đánh dấu bằng một dấu kiểm dưới Hiển thị đánh dấu được hiển thị; các mục mà không có dấu kiểm bị ẩn. Để hiển thị một mục, chẳng hạn như chèn và xóa, bấm vào nó trên menu Hiển thị đánh dấu .
  Hiện danh sách tùy chọn của Đánh dấu

Tại sao Microsoft Office Word hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo mặc định

Để ngăn bạn vô tình phân phối tài liệu chứa thay đổi được theo dõi và chú thích, Word sẽ hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo mặc định. Hiển thị Vết cập nhật Cuối cùng là tùy chọn mặc định trong hộp Hiển thị để Xem lại.

Đầu trang

Tôi có thể có được bằng cả hai cách không?

Nếu bạn muốn giữ lại thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu và bạn muốn chia sẻ tài liệu mà không có những người khác nhìn thấy các thay đổi được theo dõi và chú thích, giải pháp tốt nhất là giữ các bản sao riêng biệt của tài liệu.

Tạo một bản sao công cộng cho phân bố và giữ một bản sao riêng tư cho chính bạn. Trong phiên bản công cộng của tài liệu, chấp nhận hoặc từ chối tất cả thay đổi được theo dõi và xóa bỏ tất cả chú thích, như được mô tả trong bài viết này. Trong phiên bản riêng tư của tài liệu, bạn có thể để thay đổi được theo dõi và chú thích tại chỗ.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Chèn hoặc xóa bỏ chú thích

Hiển thị hoặc ẩn chú thích hoặc thay đổi được theo dõi

Xem lại, chấp nhận, bác bỏ và ẩn những thay đổi được theo dõi

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×