Loại bỏ ngắt trang trong Word

Có hai loại dấu ngắt trang trong Word: dấu ngắt mà Word tự động thêm để đánh dấu kết thúc từng trang, và dấu ngắt trang thủ công mà bạn có thể thêm vào. Bạn có thể xóa dấu ngắt trang thủ công. Bạn không thể loại bỏ dấu ngắt trang tự động, nhưng có thể điều chỉnh vị trí chúng xuất hiện.

Loại bỏ dấu ngắt trang thủ công

 1. Bấm vào Trang đầu>Hiện/Ẩn Dấu phân đoạn .

  Biểu tượng Hiện/Ẩn được tô sáng trên tab Nhà.

  Thao tác này sẽ hiển thị các ký tự không in ra—đánh dấu đoạn, dấu ngắt phần, dấu ngắt trang, v.v.—mà bạn có thể muốn nhìn thấy trong khi làm việc trên tài liệu của mình.

 2. Bấm đúp vào dấu ngắt trang mà bạn muốn loại bỏ và nhấn Delete.

  Hiển thị ví dụ về dấu ngắt trang.

Điều chỉnh dấu ngắt trang tự động

Để ngăn dấu ngắt trang tự động xuất hiện tại vị trí không phù hợp, chẳng hạn như giữa các dòng văn bản mà bạn muốn giữ ở gần nhau, bạn có thể điều chỉnh thiết đặt ngắt trang cho các đoạn văn đã chọn.

 1. Chọn các đoạn mà bạn muốn áp dụng các thiết đặt.

 2. Trên tab Bố trí, hãy bấm vào công cụ khởi động hộp thoại trong nhóm Đoạn văn.

  Mũi tên để mở hộp thoại Đoạn văn được tô sáng trên tab Bố trí.

 3. Trong hộp Đoạn văn, trên tab Ngắt Dòng và Ngắt Trang, hãy chọn một hoặc nhiều tùy chọn sau đây:

  • Kiểm soát Dòng thiếu/Dòng mồ côi đặt ít nhất hai dòng của đoạn văn vào đầu hoặc cuối trang.

  • Giữ gần đoạn tiếp theo ngăn dấu ngắt giữa các đoạn văn mà bạn muốn giữ gần nhau.

  • Giữ các dòng gần nhau ngăn dấu ngắt trang ở giữa đoạn văn.

  • Ngắt trang trước thêm dấu ngắt trang trước một đoạn văn cụ thể.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×