Loại bỏ người dùng và nhóm từ trang web access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đúng cách quản lý quyền truy nhập vào các tài nguyên trên trang web của bạn, điều quan trọng là dành cho người quản trị trang để thông báo ngay hủy truy nhập của người dùng người không còn sẵn dùng cho tổ chức hoặc có vai trò đã thay đổi sao cho mức cấp phép của họ cần được điều chỉnh.

Khi người dùng sẽ bị loại bỏ từ một site nhóm quyền, họ không còn có thể duyệt đến trang web (giả định rằng họ không có quyền cá nhân vào site). Họ cũng không còn nhận được cảnh báo trên bất kỳ điều gì từ trang web. Tuy nhiên, chúng vẫn còn tồn tại trong bảng dữ và cảnh báo của họ vẫn có. Người quản trị site vẫn có thể xem các cảnh báo của họ trên trang người dùng cảnh báo.

Điều này giúp dễ dàng hơn để di chuyển người dùng giữa các nhóm mà không làm mất các cảnh báo họ đã tạo ra. Vì vậy, người dùng được di chuyển từ nhóm khách truy cập vào nhóm thành viên sẽ không phải tái tạo cảnh báo của họ chỉ vì chúng thay đổi mức cấp phép của họ.

Để xóa vĩnh viễn một người dùng từ bảng dữ và xóa vĩnh viễn tất cả các cảnh báo của người dùng, bạn cần xóa bỏ người dùng từ tuyển tập trang.

Bạn muốn làm gì?

Loại bỏ người dùng khỏi nhóm

Xóa nhóm

Xóa người dùng từ một tuyển tập trang

Xem các cảnh báo người dùng

Loại bỏ người dùng khỏi nhóm

 1. Trên trang chủ, bấm menu Hành động Site , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm người và nhóm.

 2. Trên trang mọi người và nhóm, trên khởi động nhanh, bấm nhóm.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: tất cả các nhóm, hãy bấm vào tên của nhóm mà bạn muốn loại bỏ người dùng.

 4. Chọn hộp kiểm cho những người dùng mà bạn muốn loại bỏ.

 5. Trên menu hành động , bấm Loại bỏ người dùng khỏi nhóm, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Xóa nhóm

 1. Trên trang chủ, bấm menu Hành động Site , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm người và nhóm.

 2. Trên trang mọi người và nhóm, trong thanh khởi động nhanh, bấm nhóm.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: tất cả các nhóm trang, trong cột sửa , bấm nút sửa bên cạnh nhóm mà bạn muốn xóa.

 4. Trên trang thiết đặt nhóm thay đổi, cuộn xuống dưới cùng của trang, bấm xóa bỏvà sau đó bấm OK.

Đầu trang

Xóa người dùng từ một tuyển tập trang

Để xóa vĩnh viễn một người dùng khỏi dữ bảng và xóa vĩnh viễn tất cả các cảnh báo của người dùng, hãy làm như sau:

 1. Trên trang tuyển tập trang chủ, bấm menu Hành động Site , trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm người và nhóm.

 2. Trên trang mọi người và nhóm, trong thanh khởi động nhanh, bấm Tất cả mọi người.

 3. Trên trang mọi người và Nhóm: tất cả những người mà trang, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh người dùng mà bạn muốn xóa.

 4. Trên menu hành động , bấm Xóa bỏ người dùng từ tuyển tập trang, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Xem các cảnh báo người dùng

 1. Trên trang chủ trang cổng thông tin, bấm Hành động trang, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

 2. Trên trang thiết đặt trang, trong phần Quản trị trang , bấm Cảnh báo người dùng.

 3. Trên menu Hiển thị cảnh báo cho , chọn tên của người dùng có cảnh báo bạn muốn xem, sau đó bấm Cập Nhật.

  Để xóa một cảnh báo, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh cảnh báo, sau đó bấm Xóa cảnh báo đã chọn.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×