Loại bỏ một phần web Yammer cho SharePoint 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Yammer web phần cho SharePoint Server 2010 sẽ ngừng và sẽ ngừng hoạt động ngày 15 tháng 3 năm 2016. Đọc các thông báo trong Văn phòng 365 khách hàng mạng. Bài viết này giải thích làm thế nào để loại bỏ Yammer Web phần cho SharePoint Server 2010.

Để loại bỏ một phần web Yammer từ môi trường của bạn, bạn đầu tiên gỡ bỏ nó từ bất kỳ trang nào đang sử dụng nó trong mỗi bộ sưu tập trang web và loại bỏ nó từ các thư viện phần web cho mỗi bộ sưu tập trang web. Sau đó, bạn rút và loại bỏ các giải pháp có chứa một phần web từ trang trại máy chủ của bạn.

Loại bỏ một phần web Yammer từ tất cả trang web bộ sưu tập

Loại bỏ một phần web từ tất cả các trang nơi nó sử dụng trong mỗi bộ sưu tập trang web. Sau đó loại bỏ một phần web từ trang web bộ sưu tập web phần gallery.

Để loại bỏ một phần web Yammer từ trang web bộ sưu tập web phần gallery
 1. Trên bộ sưu tập trang web, chọn Hành động trang web, sau đó chọn Thiết lập trang web.

 2. Trong phòng trưng bày, hãy chọn Web Parts.

 3. Xác định vị trí một phần web YammerApp , và mở chỉnh sửa trình đơn, và sau đó chọn Xoá mục.

Nếu bạn đã tích hợp Yammer vào mẫu trang web mặc định của bạn, loại bỏ các tuỳ chỉnh là tốt.

Rút và loại bỏ các giải pháp có chứa một phần web Yammer từ máy chủ trang trại

Bây giờ mà nó là không còn sử dụng trong các trang web của bạn, bạn có thể rút lại và sau đó loại bỏ các giải pháp Yammer từ trang trại của bạn.

Tùy thuộc vào phiên bản của phần web Yammer bạn đang sử dụng, có thể có một hoặc nhiều giải pháp tập tin mà bạn cần phải loại bỏ:

 • Cho các phiên bản trước khi Yammer cho SharePoint v3.0.4, có hai giải pháp SharePoint (yammer.sharepoint.features và yammer.sharepoint.assets_vX-X-X).

 • Bắt đầu với v3.0.4, không còn một giải pháp yammer.sharepoint.assets_vX-X-X, do đó bạn chỉ cần phải rút lại và loại bỏ yammer.sharepoint.features.

Thực hiện theo quy trình bên dưới để loại bỏ các giải pháp Yammer từ trang trại của bạn. Quá trình này cho thấy làm thế nào để loại bỏ yammer.sharepoint.features; lặp lại quá trình để loại bỏ yammer.sharepoint.assets_vX-X-X nếu giải pháp đó cũng được triển khai. Để biết thêm chi tiết về cách gỡ cài đặt, xem gỡ bỏ cài đặt và rút lại trang trại giải pháp.

Rút lại giải pháp Yammer
 1. Trong quản trị Trung ương, chọn Thiết đặt hệ thống, và sau đó chọn quản lý trang trại giải pháp.

  Quản lý nối kết giải pháp cho cụm máy chủ trong Quản trị Trung tâm
 2. Chọn giải pháp Yammer hoặc tài sản mà bạn muốn xóa.

  Giải pháp cho phần web Yammer giải pháp được triển khai cho cụm máy chủ
 3. Chọn rút lại giải pháp.

  Thuộc tính giải pháp Yammer
 4. Trong Rút từ, chọn tất cả các ứng dụng Web nội dungvà chọn OK.

  Thu hồi giải pháp từ tất cả ứng dụng web

  Trên trang quản lý giải pháp, vị thế nên bây giờ hiển thị Không sử dụng.

  Nếu tình trạng vẫn báo cáo rằng các giải pháp là Deployed, bạn phải tự rút lại các giải pháp từ mỗi của các ứng dụng web còn lại. Một khi tình trạng cho thấy Không sử dụng, loại bỏ các giải pháp từ các trang trại SharePoint .

Để loại bỏ các giải pháp Yammer từ trang trại
 1. Trong quản trị Trung ương, chọn Thiết đặt hệ thống, và sau đó chọn quản lý trang trại giải pháp.

 2. Chọn giải pháp Yammer hoặc tài sản mà bạn muốn xóa.

  Phần web Yammer - thu hồi từ cụm máy chủ
 3. Chọn loại bỏ giải pháp.

  Loại bỏ giải pháp này
 4. Chọn OK để xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ các giải pháp.

  Xác nhận rằng bạn muốn loại bỏ giải pháp

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Trung tâm quản trị yammer

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×