Loại bỏ một người từ một cuộc họp

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đã tạo một cuộc họp trong Outlook 2013 và Outlook 2016, nhưng nó chỉ ra rằng cuộc họp không còn giá trị cho một hoặc nhiều người, bạn có thể loại bỏ người dự khỏi cuộc họp của bạn bằng cách sử dụng trợ lý lập lịch biểu.

 1. Trong Outlook lịch, hãy mở thư mời cuộc họp bạn muốn sửa. Nếu đây là cuộc họp định kỳ, Outlook yêu cầu bạn chọn liệu bạn muốn sửa toàn bộ chuỗi hoặc chỉ cần một lần xuất hiện.

 2. Trong cuộc họp, trên tab cuộc họp , trong nhóm hiện , hãy bấm Trợ lý lập lịch biểu.

  Tùy chọn Trợ lý Lập lịch biểu nằm trên tab Cuộc họp.
 3. Trong danh sách Tất cả người dự , hãy xóa hộp kiểm bên cạnh tên của người mà bạn muốn loại bỏ.

 4. Bấm gửi ở phía trên của danh sách Tất cả người dự để xác nhận bản Cập Nhật.

Khi bạn gửi Cập Nhật, Outlook yêu cầu bạn chọn Gửi Cập Nhật để mọi người hoặc chỉ với những người bị ảnh hưởng bởi thay đổi. Nếu bạn gửi Cập Nhật chỉ để thêm hay đã bị xóa bỏ người dự, những người khác không thông báo về các thông tin Cập Nhật.

Loại bỏ người dự khỏi cuộc họp trực tuyến đang diễn ra trong Lync hoặc Skype

Bạn cũng có thể loại bỏ người dự khỏi cuộc họp trực tuyến theo lịch trình trong Outlook và chạy trong Lync hoặc Skype khi nó đã lập.

 1. Trong cửa sổ cuộc họp, hãy bấm vào biểu tượng người dự để xem tất cả người dự.

  Biểu tượng Người tham dự
 2. Bấm chuột phải vào tên của người mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Trong menu thả xuống, chọn loại bỏ. Người dự được loại bỏ khỏi cuộc họp. Họ có thể nối lại cuộc họp nếu họ vẫn có thư mời cuộc họp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Dùng Trợ lý Lập lịch biểu trong Outlook Online

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×