Loại bỏ một mục từ thanh việc cần làm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn hoàn tất một nhiệm vụ hoặc không còn cần theo dõi trên một mục được gắn cờ, chẳng hạn như thông điệp email, bạn có thể loại bỏ mục khỏi danh sách nhiệm vụ Thanh việc cần làm theo những cách sau đây:

 • Đánh dấu mục hoàn thành     Điều này sẽ loại bỏ mục khỏi danh sách nhiệm vụ Thanh việc cần làm của bạn nhưng vẫn để lại bản ghi của mục trong danh Sách nhiệm vụ hàng ngày. Dấu kiểm còn lại để cho biết rằng bạn đã thực hiện hành động trên mục.

 • Xóa cờ trên một mục     Điều này sẽ loại bỏ cờ và loại bỏ bất kỳ giới hạn thời gian trước liên kết với mục. Mục không còn được hiển thị trên danh sách nhiệm vụ Thanh việc cần làm và danh Sách nhiệm vụ hàng ngày, nhưng mục vẫn nằm trong vị trí ban đầu. Xóa cờ sẽ loại bỏ tất cả lịch sử của mục có từng mục cần làm.

  Ghi chú: 

  • Bạn không thể xóa cờ trên một nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ có thể được đánh dấu hoàn thành hoặc bị xóa.

  • Nếu bạn chọn nhiều mục và muốn xóa cờ của họ, hãy dùng tùy chọn menu lối tắt Xóa cờ/xóa nhiệm vụ, vốn sẽ xóa cờ trên mục đã chọn, chẳng hạn như thư, và xóa nhiệm vụ được chọn.

 • Xóa mục     Điều này sẽ loại bỏ mục khỏi Microsoft Outlook. Ví dụ, nếu bạn xóa một email từ Thanh việc cần làmcủa mình, nó được cũng bị xóa khỏi hộp thư Outlook của bạn.

Quan trọng: Trước tiên hai tùy chọn để bạn có bản ghi của mục, trong khi thứ ba tùy chọn (xóa mục) hoàn toàn sẽ loại bỏ mục khỏi Outlook.

Để loại bỏ một mục từ thanh việc cần làm

 1. Trên Thanh việc cần làm, bấm chuột phải vào mục đó.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đánh dấu hoàn thành một mục, trỏ tới Theo dõi trên menu lối tắt, sau đó bấm Đánh dấu hoàn thành.

  • Để xóa bỏ cờ, trỏ tới Theo dõi trên menu lối tắt, sau đó bấm Xóa cờ.

  • Để xóa bỏ mục, bấm xóa bỏ trên menu lối tắt. (Bạn không sử dụng Theo dõi menu xóa bỏ một mục.)

   Mẹo: Nếu bạn có cột Trạng thái cờ được hiển thị, bạn có thể bấm chuột phải vào cờ bên cạnh một mục để mở menu lối tắt theo dõi. Nếu bạn không nhìn thấy cờ bên cạnh mục của bạn, hãy xem phần sau đây để biết thêm về cách thêm cột vào danh sách nhiệm vụ. Hoặc bạn có thể cũng chỉ bên trái bấm vào cột Trạng thái cờ để đánh dấu mục hoàn thành.

Danh sách nhiệm vụ thanh việc cần làm của bạn trông hoặc hoạt động khác nhau?

Nếu bạn không nhìn thấy một số các thanh việc cần làm tùy chọn danh sách nhiệm vụ được hiển thị hoặc bị hành vi khác nhau khi thực hiện các lựa chọn, thanh việc cần làm của bạn có thể đã được thay đổi từ các thiết đặt mặc định. Nếu vậy, bạn có thể đặt lại thanh việc cần làm để thiết đặt mặc định của nó.

Đặt lại thanh việc cần làm để thiết đặt mặc định

 1. Bấm vào đầu đề cột của danh sách việc cần làm, sau đó bấm tùy chỉnh.

 2. Trong các tùy chỉnh dạng xem: danh sách nhiệm vụ việc hộp thoại, hãy bấm Đặt lại dạng xem hiện tại.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×