Loại bỏ một máy chủ từ cụm máy chủ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông thường, bạn loại bỏ một máy chủ từ cụm máy chủ bằng cách dỡ cài đặt trên máy chủ trang của máy chủ. Tuy nhiên, nếu máy chủ hiện là một phần của cụm máy chủ nhưng máy chủ không còn sẵn dùng hoặc dỡ cài đặt máy chủ trên máy chủ không phải là có thể xảy ra, bạn có thể loại bỏ máy chủ từ cụm máy chủ bằng cách sử dụng công cụ quản trị Trung tâm.

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm thao tác.

  2. Trên trang thao tác, trong phần cấu trúc và dịch vụ , hãy bấm máy chủ trong cụm máy chủ.

  3. Trên máy chủ trong cụm máy chủ trang, trong cột Loại bỏ máy chủ trong danh sách máy chủ trong cụm máy chủ, hãy bấm Loại bỏ máy chủ đối với máy chủ mà bạn muốn loại bỏ khỏi cụm máy chủ.

  4. Trong hộp thông báo hỏi xem bạn muốn tiếp tục với việc loại bỏ, hãy bấm OK.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×