Loại bỏ một hồ sơ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hồ sơ bao gồm tài khoản, tệp dữ liệu và thiết đặt xác định vị trí lưu email của bạn.

 1. Thoát khỏi Outlook.

 2. Mở Ngăn điều khiểnl bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong Windows 8 và Windows 10, chọn bắt đầu và nhập Pa-nen điều khiển.

  • Trong Windows Vista và Windows 7, hãy chọn bắt đầu > Pa-nen điều khiển.

 3. Mở thư bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong Windows 10, hãy chọn Tài khoản người dùng > thư.

  • Trong tất cả các phiên bản Windows, hãy chọn thư.

  Lưu ý: Biểu tượng Thư xuất hiện sau khi Outlook khởi động lần đầu tiên.

 4. Chọn hiện hồ sơ.

 5. Chọn hồ sơ.

 6. Bấm Loại bỏ.

Lưu ý: Outlook có thể cảnh báo bạn rằng việc xóa bỏ hồ sơ của bạn sẽ loại bỏ dữ liệu ngoại tuyến. Bạn sẽ không mất bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong các tệp dữ liệu Outlook (.pst) hoặc bất kỳ thông tin lưu trữ trong các tài khoản trực tuyến của bạn, ví dụ như Outlook.com, Exchange hoặc Office 365 tài khoản.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×