Loại bỏ mật khẩu khỏi tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Loại bỏ mật khẩu khỏi tài liệu là quá trình đơn giản nhưng bạn phải biết mật khẩu gốc.

(Cách loại bỏ mật khẩu là quá trình cũng giống như khi tạo mật khẩuthay đổi nó.)

 1. Mở tài liệu và nhập mật khẩu của nó.

 2. Bấm tệp > thông tin > bảo vệ tài liệu > mã hóa bằng mật khẩu.

  Bảo vệ tài liệu của bạn bằng mật khẩu

 3. Xóa mật khẩu trong hộp Mật khẩu, rồi bấm OK.

  Quan trọng: 

  • Chữ thường là mật khẩu. Hãy đảm bảo rằng phím Caps Lock tắt khi bạn nhập mật khẩu một lần đầu tiên.

  • Nếu bạn mất hoặc quên mật khẩu, Word không thể khôi phục thông tin của bạn để có thể là nên giữ một bản sao của mật khẩu của bạn ở nơi an toàn hoặc tạo mật khẩu mạnh mà bạn sẽ ghi nhớ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×