Loại bỏ kết quả tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể tạm thời loại bỏ các mục khỏi kết quả tìm kiếm có hiệu lực ngay lập tức. Các mục bạn loại bỏ có thể là các tài liệu hoặc trang mà bạn không muốn người dùng nhìn thấy. Một ví dụ cho điều này đó có thể là một tài liệu Word chứa thư mời tham dự một sự kiện đã bị hủy, nhưng người tổ chức chưa gỡ bỏ tài liệu đó khỏi trang web.

Quan trọng:  Đây chỉ là một bản sửa lỗi nhanh! Nếu bạn không xóa các mục hoặc thay đổi quyền của các mục theo cách thủ công, chúng sẽ lại xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm của bạn sau lần tìm kéo tiếp theo.

  1. Đăng nhập Trung tâm Quản trị Office 365 với tư cách là người quản trị tìm kiếm.

  2. Chọn Quản trị > SharePoint. Bây giờ thì bạn đã ở trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Hãy chọn tìm kiếm.

  4. Trên trang quản trị tìm kiếm, chọn Loại bỏ Kết quả Tìm kiếm.

  5. Trên trang Loại bỏ Kết quả Tìm kiếm, trong hộp URLs cần loại bỏ, hãy nhập các URL mà bạn muốn loại bỏ khỏi các kết quả tìm kiếm. Nhập một URL trên mỗi dòng.

  6. Bấm Loại bỏ Ngay. Các URL ngay lập tức bị loại bỏ khỏi các kết quả tìm kiếm của bạn.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×