Loại bỏ hoặc xóa bỏ một kiểu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có một vài cách để loại bỏ một kiểu tùy thuộc vào loại kiểu bạn muốn loại bỏ (dựa trên lớp, dựa trên id, hoặc tại chỗ) và tùy thuộc vào việc bạn muốn loại bỏ một kiểu từ một vùng chọn cụ thể hoặc từ một trang Web toàn bộ.

Lưu ý: Loại bỏ một kiểu nội dung trong một trang Web sẽ loại bỏ chỉ tham chiếu đến kiểu trong trang Web của bạn và sẽ không xóa kiểu từ biểu định kiểu bên ngoài hoặc nội bộ. Bạn có thể tiếp tục áp dụng cùng một kiểu nội dung khác.

Vì kiểu dựa trên thành phần được tự động áp dụng cho các thành phần HTML liên kết, bạn không thể loại bỏ kiểu thành phần dựa trên từ nội dung cụ thể trong một trang Web. Ngăn tác vụ Áp dụng kiểu danh sách kiểu dựa trên thành phần bên dưới đầu đề Theo ngữ cảnh ghép và nhãn chúng với một dấu chấm màu lam. Nếu bạn muốn ngừng sử dụng một kiểu dựa trên thành phần trong toàn bộ một trang Web toàn bộ, bạn có thể xóa bỏ kiểu từ biểu định kiểu. Nếu bạn muốn ngừng sử dụng chỉ một số trường hợp của một thành phần dựa trên kiểu nhưng không phải tất cả, bạn có thể thiết kế mới dựa trên lớp hoặc id dựa trên kiểu này sẽ ghi đè kiểu dựa trên thành phần.

Bạn muốn làm gì?

Loại bỏ một thực thể trong một kiểu từ một trang Web

Loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của một kiểu từ một trang Web

Loại bỏ tất cả lớp học trên nền tảng và kiểu tại chỗ từ vùng chọn

Xóa bỏ một kiểu từ một biểu định kiểu

Loại bỏ một thực thể trong một kiểu từ một trang Web

Lưu ý: Quy trình này không áp dụng cho kiểu dựa trên thành phần.

 1. Trong dạng xem thiết kế hoặc dạng xem mã, trên trang Web, hãy chọn hoặc vị trí con trỏ trong nội dung mà bạn muốn loại bỏ kiểu từ.

 2. Trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu , hãy trỏ tới kiểu mà bạn muốn loại bỏ, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Loại bỏ lớp học, Loại bỏ IDhoặc Loại bỏ kiểu tại chỗ.

Đầu trang

Loại bỏ tất cả các lần xuất hiện của một kiểu từ một trang Web

Lưu ý: Quy trình này không áp dụng tại chỗ hoặc kiểu dựa trên thành phần.

 1. Mở trang Web trong dạng xem thiết kế hoặc dạng xem mã.

 2. Trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu , hãy trỏ tới kiểu mà bạn muốn loại bỏ, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Chọn tất cả Instance(s).

 3. Trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu , hãy trỏ tới kiểu mà bạn muốn loại bỏ, bấm vào mũi tên xuống, sau đó bấm Loại bỏ cấp hoặc Loại bỏ ID.

Đầu trang

Loại bỏ tất cả lớp học trên nền tảng và kiểu tại chỗ từ vùng chọn

 1. Trong dạng xem thiết kế hoặc dạng xem mã, trên trang Web, hãy chọn hoặc vị trí con trỏ trong nội dung mà bạn muốn loại bỏ kiểu từ.

 2. Trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu , bấm Xóa kiểu.

Đầu trang

Xóa bỏ một kiểu từ một biểu định kiểu

Quan trọng: Xóa một kiểu từ một biểu định kiểu bên ngoài hoặc nội bộ không làm mất các tham chiếu đến kiểu đó từ trang Web của bạn. Nếu bạn muốn loại bỏ các tham chiếu, bạn có thể tìm thấy nó dễ dàng hơn để xác định chúng bằng đang chờ để xóa kiểu khỏi CSS của bạn cho đến khi sau khi bạn đã loại bỏ kiểu tham chiếu từ trang Web của bạn. Cách này sẽ giúp bạn dễ dàng hơn để xác định kiểu nội dung trong trang Web của bạn.

 1. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa bỏ một kiểu từ một biểu định kiểu bên ngoài, hãy mở tệp .css hoặc trang Web CSS được đính kèm vào.

  • Để xóa bỏ một kiểu từ một biểu định kiểu nội bộ, hãy mở trang Web chứa kiểu.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa bỏ một kiểu từ một tệp .css mở, trong ngăn tác vụ Quản lý kiểu , bấm chuột phải vào kiểu, bấm xóa bỏvà sau đó bấm trong thông báo xác nhận.

  • Để xóa bỏ một kiểu dựa trên lớp hoặc dựa trên id từ một trang web mở, trong ngăn tác vụ Áp dụng kiểu , trỏ tới kiểu, bấm vào mũi tên xuống, bấm xóa bỏ, và sau đó bấm trong thông báo xác nhận.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×