Loại bỏ hoặc xóa bỏ cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn sử dụng Business Contact Manager cho Outlook, dữ liệu nghiệp vụ của bạn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Business Contact Manager bạn liên kết với Outlook của bạn hồ sơ. Bạn phải có ít nhất một cơ sở dữ liệu nhưng bạn có thể có những người khác có sẵn cho bạn. Nếu bạn ngừng gắn một cơ sở dữ liệu để làm việc hồ sơ của bạn, bạn có thể hoặc liên kết lại cơ sở dữ liệu, hoặc bạn có thể liên kết với hồ sơ khác. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu không thể được khôi phục.

Quan trọng: Nếu bạn loại bỏ cơ sở dữ liệu chỉ liên kết với hồ sơ, bạn không còn có thể sử dụng Business Contact Manager cho Outlook.

Loại bỏ cơ sở dữ liệu từ hồ sơ của bạn mà không xóa bỏ nó

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Mở Outlook bằng cách dùng hồ sơ được liên kết với một cơ sở dữ liệu Business Contact Manager.

  • Tạo một hồ sơ mới và cơ sở dữ liệu Business Contact Manager mới, sau đó mở Outlook bằng cách dùng hồ sơ mới.

 2. Trên menu tệp , bấm Quản lý tệp dữ liệu.

 3. Trong hộp thoại Tệp dữ liệu Outlook , bấm cơ sở dữ liệu bạn muốn loại bỏ khỏi hồ sơ này, sau đó bấm loại bỏ.

Xóa bỏ cơ sở dữ liệu

 1. Trên menu Business Contact Manager , trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệu, sau đó bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

 2. Trong hộp thoại Quản lý cơ sở dữ liệu , hãy bấm vào tab Cơ sở dữ liệu khác .

 3. Bấm vào tên của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa bỏ cơ sở dữ liệu.

  Lưu ý: Nếu không có chỉ có một cơ sở dữ liệu trong danh sách, nút Xóa bỏ cơ sở dữ liệu sẽ không sẵn dùng. Chỉ người sở hữu cơ sở dữ liệu có thể xóa bỏ cơ sở dữ liệu đó.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đang chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn và bạn loại bỏ nó, những thay đổi trước đó bạn đã thực hiện để tường lửa trên máy tính của bạn và giao thức mạng Microsoft SQL Server Native Client khi bạn đã chọn để chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn sẽ vẫn có hiệu lực. Để khôi phục tường lửa và giao thức Microsoft SQL Server Native Client mạng của bạn vào thiết đặt trước đó của mình, bạn phải dừng chia sẻ cơ sở dữ liệu mỗi đầu tiên, và sau đó loại bỏ các cơ sở dữ liệu.

 • Đây là một trong các công cụ sẵn dùng để giữ cho cơ sở dữ liệu Business Contact Manager của bạn làm việc hiệu quả. Để đến màn hình này, trên menu Business Contact Manager , hãy trỏ tới Công cụ cơ sở dữ liệuvà bấm Quản lý cơ sở dữ liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×