Loại bỏ hoàn toàn Office 2011 khỏi máy Mac

Trước khi bạn loại bỏ Office cho Mac 2011, hãy thoát khỏi tất cả các ứng dụng Office và đảm bảo trong Thùng rác không còn thứ gì bạn muốn giữ lại. Luôn đóng ứng dụng Office trong khi bạn thực hiện quy trình này.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với vai trò là người quản trị để thực hiện các bước này và bạn có thể đã thực hiện điều này nếu đang sử dụng máy Mac của chính mình. Nếu bạn đang dùng máy Mac mà là một phần của mạng công ty, bạn có thể phải yêu cầu người trong tổ chức CNTT của bạn trợ giúp đăng nhập với vai trò người quản trị.

Có một số thứ cần loại bỏ. Bài viết này hướng dẫn bạn qua mỗi thứ.

Bước 1: Loại bỏ thư mục Microsoft Office 2011

Bấm Đi đến > Ứng dụng và kéo thư mục Microsoft Office 2011 vào Thùng rác.

Bước 2: Loại bỏ tùy chọn, tệp giấy phép và thư mục Office

Loại bỏ tệp khỏi các thư mục tại Trang chủ > Thư viện và Máy tính > Thư viện, như liệt kê dưới đây.

Loại bỏ các tệp com.microsoft và thư mục Office khỏi Trang chủ > Thư mục Thư viện
 1. Bấm Đi đến > Trang chủ và mở Thư viện.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy thư mục Thư viện, hãy bỏ ẩn nó bằng cách nhấn giữ phím Option trong khi bạn bấm Đi đến.

 2. Mở Tùy chọn và kéo tất cả các tệp bắt đầu bằng com.microsoft vào Thùng rác (Để dễ tìm các tệp này, hãy sắp xếp tệp và thư mục theo thứ tự bảng chữ cái).

 3. Vẫn trong Tùy chọn, mở ByHost, và kéo tất cả các tệp bắt đầu bằng com.microsoft vào Thùng rác.

 4. Thận trọng: Trước khi tiếp tục, nếu bạn đã tạo mẫu tùy chỉnh mà bạn muốn giữ, hãy sao chép chúng vào thư mục khác.

  Trở lại Thư viện, mở Hỗ trợ Ứng dụng > Microsoft và kéo thư mục Office vào Thùng rác.

Loại bỏ tệp com.microsoft.office.licensing khỏi Máy tính > Thư mục Thư viện
 1. Bấm Đi đến > Máy tính, bấm đúp vào biểu tượng ổ đĩa cứng của bạn và mở Thư viện.

  Lưu ý: Tên mặc định cho ổ đĩa cứng của bạn là Macintosh HD.

 2. Mở LaunchDaemons và kéo com.microsoft.office.licensing.helper.plist vào Thùng rác (Để dễ tìm tệp này, hãy sắp xếp tệp và thư mục theo thứ tự bảng chữ cái).

 3. Trở lại Thư viện, mở Tùy chọn và kéo com.microsoft.office.licensing.plist vào Thùng rác.

 4. Trở lại Thư viện, mở Công cụ Trình hướng dẫn Đặc quyền và kéo com.microsoft.office.licensing.helper vào Thùng rác.

Bước 3: Loại bỏ thư mục Microsoft và tệp Office2011

 1. Bấm Đi đến > Máy tính, bấm đúp vào biểu tượng ổ đĩa cứng của bạn và mở Thư viện.

  Lưu ý: Tên mặc định cho ổ đĩa cứng của bạn là Macintosh HD.

 2. Mở Hỗ trợ Ứng dụng và kéo thư mục Microsoft vào Thùng rác.

 3. Trở lại Thư viện, mở Phông chữ và kéo thư mục Microsoft vào Thùng rác.

 4. Trở lại Thư viện, mở Thông báo xác nhận và nếu bạn thấy tệp bắt đầu bằng Office2011_, hãy kéo chúng vào Thùng rác.

 5. Quay lại Đi đến > Đi đến Thư mục và nhập /private/var/db/receipts. Nếu bạn nhìn thấy tệp bắt đầu bằng com.microsoft.office, hãy kéo chúng vào Thùng rác.

Quan trọng: Thực hiện theo bước sau sẽ loại bỏ trình cắm thêm Microsoft Silverlight. Khi bạn đã hoàn tất việc loại bỏ Office, hãy đến đây để cài đặt lại Microsoft Silverlight.

Bước 4: Đổi tên và tùy chọn loại bỏ thư mục Dữ liệu Người dùng Microsoft

Nếu bạn cài đặt lại Office, bạn sẽ muốn khôi phục thông tin Outlook và dữ liệu Bộ quản lý Nguồn Trích dẫn của bạn. Bằng cách đổi tên thư mục, dữ liệu được giữ nguyên và sẽ không bị hủy khi cài đặt mới Office. Sau đó, khi bạn chắc chắn mình không cần dữ liệu nữa, bạn có thể loại bỏ nó.

Đổi tên thư mục
 1. Bấm Đi đến > Tài liệu và bấm Dữ liệu Người dùng Microsoft.

 2. Nhấn Enter và nhập tên mới như Kho lưu trữ Dữ liệu Người dùng Microsoft.

  Mẹo: Nếu bạn cài đặt lại Office, hãy khôi phục dữ liệu của mình theo hai bước. Bước một, loại bỏ thư mục Dữ liệu Người dùng Microsoft do bản cài đặt Office tạo (kéo nó vào Thùng rác). Bước hai, thay đổi thư mục được lưu trữ của bạn về tên ban đầu: Dữ liệu Người dùng Microsoft.

Loại bỏ thư mục
 1. Khi bạn chắc chắn là mình không muốn giữ dữ liệu này, hãy bấm Đi đến > Tài liệu.

 2. Kéo Dữ liệu Người dùng Microsoft vào Thùng rác.

Bước 5: Làm trống Thùng rác và khởi động lại

Thận trọng: Nếu có bất kỳ thứ gì trong Thùng rác mà bạn muốn giữ lại, hãy đảm bảo sao chép nó trước khi tiếp tục.

 1. Bấm Trình tìm kiếm > Làm trống Thùng rác.

 2. Bấm Apple > Khởi động lại.

Bước 6: Loại bỏ biểu tượng ứng dụng Office

Thực hiện như sau cho mỗi biểu tượng:

 1. Nhấn giữ phím Control và bấm vào ứng dụng Office trong Vị trí neo.

 2. Bấm Tùy chọn > Loại bỏ khỏi Vị trí neo.

  Tùy chọn > Loại bỏ khỏi Vị trí cố định

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×