Loại bỏ hình nền mờ khỏi bản chiếu

Loại bỏ hình nền mờ khỏi bản chiếu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn không muốn hình nền mờ văn bản hoặc ảnh bạn đã thêm vào một trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu, bạn có thể loại bỏ nó.

  1. Bấm tab xem , sau đó bấm Trang chiếu cái.

  2. Trong ngăn hình thu nhỏ ở bên trái, bấm trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu có chứa hình nền mờ và chọn hình nền mờ.

    Trang chiếu Cái với bố trí

  3. Trên bàn phím, nhấn Delete.

    Ghi chú: Hình nền mờ được áp dụng cho trang chiếu cái sẽ xuất hiện trên tất cả trang chiếu và hình nền mờ được áp dụng cho bố trí bản chiếu xuất hiện trên mọi trường hợp đó bố trí bạn thêm vào bản trình bày của bạn. Khi bạn xóa bỏ hình nền mờ từ trang chiếu cái, nó sẽ bị loại bỏ từ tất cả trang chiếu liên kết với đó trang chiếu cái, và khi bạn xóa bỏ hình nền mờ từ bố trí bản chiếu, nó sẽ bị xóa khỏi mọi trường hợp đó bố trí trong bản trình bày của bạn.

Loại bỏ hình nền mờ

Để loại bỏ hình nền mờ của ảnh đã được áp dụng làm nền, hãy chọn trang chiếu cái hoặc bố trí trang chiếu với ảnh bạn muốn loại bỏ, hãy bấm vào Trang chiếu cái > Kiểu nền > Định dạng nền, rồi chọn một kiểu nền mới.

Để biết thêm thông tin về trang chiếu cái và bố trí trang chiếu, hãy xem:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×