Loại bỏ hình nền mờ bằng cách dùng Publisher

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đôi khi khó có thể loại bỏ hình nền mờ vì hình nền mờ đã được thêm vào trang chính của ấn phẩm của bạn. Hãy sửa trang chính và bạn có thể xóa hoặc thay đổi hình nền mờ.

  1. Bấm Thiết kế Trang > Trang Cái.

  2. Bấm vào trang cái có chứa hình nền mờ, sau đó bấm Sửa Trang Cái.

    Ảnh chụp màn hình của danh sách thả xuống Sửa Trang Cái trong Publisher.

  3. Bấm vào văn bản hoặc hình ảnh hình nền mờ và nhấn phím Delete.

    Sử dụng những bước này cho từng trang có chứa hình nền mờ mà bạn muốn loại bỏ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×