Loại bỏ hàng có lỗi (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query được gọi là lấy & biến đổi trong Excel 2016. Thông tin được nêu ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem lấy & biến đổi trong Excel 2016.

Trong Power Query, nếu truy vấn của bạn có hàng có lỗi dữ liệu, bạn có thể loại bỏ các hàng từ truy vấn của bạn. Dữ liệu lỗi có thể xảy ra do một đánh giá truy vấn hoặc bước, chẳng hạn như thay đổi kiểu của cột thành số lỗi cho một số ô, kết quả.

Để loại bỏ hàng có lỗi dữ liệu qua toàn bộ bảng

  1. Trong Trình soạn thảo truy vấn, bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

  2. Chọn loại bỏ lỗi.

    Menu Loại bỏ Lỗi - Trình soạn thảo Truy vấn

Để loại bỏ hàng có lỗi dữ liệu trong cột nhất định

  1. Trong Trình soạn thảo truy vấn, bấm chuột phải vào các cột được chọn từ vị trí bạn muốn loại bỏ các hàng có chứa dữ liệu lỗi.

  2. Chọn loại bỏ lỗi.

    Menu ngữ cảnh Loại bỏ Lỗi - Trình soạn thảo Truy vấn

Chủ đề Liên quan

Lọc bảng

Định hình dữ liệu

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×