Loại bỏ hàng có lỗi (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Trong Power Query, nếu truy vấn của bạn có hàng có lỗi dữ liệu, bạn có thể loại bỏ các hàng từ truy vấn của bạn. Dữ liệu lỗi có thể xảy ra do một đánh giá truy vấn hoặc bước, chẳng hạn như thay đổi kiểu của cột thành số lỗi cho một số ô, kết quả.

Để loại bỏ hàng có lỗi dữ liệu qua toàn bộ bảng

  1. Trong Trình soạn thảo truy vấn, bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

  2. Chọn loại bỏ lỗi.

    Menu Loại bỏ Lỗi - Trình soạn thảo Truy vấn

Để loại bỏ hàng có lỗi dữ liệu trong cột nhất định

  1. Trong Trình soạn thảo truy vấn, bấm chuột phải vào các cột được chọn từ vị trí bạn muốn loại bỏ các hàng có chứa dữ liệu lỗi.

  2. Chọn loại bỏ lỗi.

    Menu ngữ cảnh Loại bỏ Lỗi - Trình soạn thảo Truy vấn

Chủ đề Liên quan

Lọc bảng

Định hình dữ liệu

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×