Loại bỏ giấy phép khỏi người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Người dùng hiện hoạt hoặc chọn Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

 2. Chọn người dùng bạn muốn loại bỏ giấy phép.

 3. Ở bên phải, trong hàng Giấy phép sản phẩm, chọn Chỉnh sửa.

 4. Trong ngăn Giấy phép sản phẩm, chuyển nút bật tắt sang vị trí Tắt cho giấy phép bạn muốn loại bỏ khỏi người dùng. Ví dụ: việc tắt giấy phép Office 365 Enterprise E3 sẽ loại bỏ giấy phép đó khỏi người dùng cùng mọi dịch vụ theo giấy phép đó.

 5. Ở cuối ngăn Giấy phép sản phẩm, chọn Lưu > Đóng > Đóng.

Ngăn giấy phép sản phẩm đang hiển thị giấy phép mà người dùng sở hữu.
Ngăn giấy phép sản phẩm của người dùng sẽ hiển thị nút bật tắt giấy phép Office 365 Enterprise E3.

Ngăn giấy phép sản phẩm của người dùng sẽ hiển thị nút bật tắt giấy phép Office 365 Enterprise E3.

 1. Trong Trung tâm quản trị, đi tới trang Người dùng hiện hoạt hoặc chọn Người dùng > Người dùng hiện hoạt.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 Germany, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

  Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành, hãy đi đến trang Người dùng hiện hoạt này.

 2. Chọn các hộp cạnh tên của những người dùng bạn muốn loại bỏ toàn bộ giấy phép.

 3. Trong ngăn Hành động hàng loạt, chọn Chỉnh sửa giấy phép sản phẩm.

 4. Trong ngăn Thay thế sản phẩm hiện có, chọn Thay thế gán giấy phép sản phẩm hiện có > Tiếp theo.

 5. Ở cuối ngăn Thay thế sản phẩm hiện có, chọn hộp kiểm Loại bỏ toàn bộ giấy phép sản phẩm khỏi người dùng được chọn., rồi chọn Thay thế > Đóng > Đóng.

Tùy chọn thay thế hoạt động gán giấy phép sản phẩm hiện có trong ngăn gán sản phẩm.
Tùy chọn "Thay thế hoạt động gán giấy phép sản phẩm hiện có" trong ngăn Gán sản phẩm.

Tùy chọn "Thay thế hoạt động gán giấy phép sản phẩm hiện có" trong ngăn Gán sản phẩm.

Chọn hộp kiểm để loại bỏ toàn bộ giấy phép khỏi tài khoản người dùng được chọn.
Hộp kiểm "Loại bỏ toàn bộ giấy phép sản phẩm khỏi người dùng đã chọn" trong ngăn Gán sản phẩm.

Hộp kiểm "Loại bỏ toàn bộ giấy phép sản phẩm khỏi người dùng đã chọn" trong ngăn Gán sản phẩm.

Những điều bạn cần biết về việc loại bỏ giấy phép của người dùng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Các bài viết về việc quản lý giấy phép cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Bạn đang tìm mục Dừng chia sẻ đăng ký Office 365 Home?

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Nếu bạn đang sử dụng Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ 21Vianet.

Chủ đề Liên quan

Hủy bỏ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×