Loại bỏ dấu ngắt trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn theo cách thủ công chèn dấu ngắt trang trong Word Online, nó sẽ trông như thế này khi bạn đang ở trong Dạng xem soạn thảo:

Ngắt Trang trong Word Online

Bạn sẽ thấy điều này trong Dạng xem chỉ đọc. Trong Dạng xem chỉ đọc, dấu ngắt trang thủ công Hiển thị dưới dạng khoảng trống giữa các trang, giống như dấu ngắt trang tự động.

Để xóa bỏ một ngắt trang thủ công, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nếu bạn không ở trong Dạng xem Soạn thảo, bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online.

    Chỉnh sửa trong Word Online

  2. Chọn ngắt trang.

  3. Nhấn Delete.

Ghi chú:  Bạn chỉ có thể xóa bỏ các ngắt trang mà bạn đã thêm vào tài liệu của bạn. Bạn không thể xóa bỏ các ngắt trang mà Word tự động thêm như là các dòng văn bản từ trang này sang trang khác.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×