Loại bỏ dãn cách dòng kép

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quá nhiều không gian giữa các dòng tài liệu của bạn? Hãy đặt nó theo cách bạn muốn.

  1. Bấm bất kỳ đâu trong đoạn văn bạn muốn thay đổi hoặc bấm Ctrl+A để chọn tất cả văn bản.

  2. Bấm Trang đầu, rồi nút Dãn cách Dòng và Đoạn.

  3. Chọn số dòng dãn cách bạn muốn.
    Ảnh chụp màn hình của tab nhà trong Word, Hiển thị menu dòng và dãn cách đoạn.

Ghi chú:  Dãn cách mặc định là 1,15 dòng. Điều này cung cấp cho bạn thêm không gian giữa các dòng và dãn cách 10 điểm sau mỗi đoạn văn giúp dễ đọc hơn.

Bạn có muốn thực hiện thiết đặt mới của bạn mặc định? Đọc như thế nào để thay đổi dãn cách dòng mặc định.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×