Loại bỏ định dạng chỉ số trên

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn muốn định dạng văn bản trang chiếu của bạn để hiển thị dưới dạng 2 thay vì 2nd. Nhưng nhiều để thất vọng của bạn, PowerPoint giúp chỉ số trên định dạng cho số xảy ra vị hay không.

PowerPoint sẽ tự động áp dụng định dạng chỉ số trên để kết thúc của số thứ tự là số đó hiển thị tương đối vào vị trí của điều gì đó trong một trình tự, chẳng hạn như 21st22nd, 23rd, 24th, v.v..

Bạn có thể dừng việc tự động định dạng bằng đóng bản trình bày và hủy bỏ chế độ chỉ số trên. Đây là cách:

  1. Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2016, 2013 hay 2010, hãy bấm tệp> tùy chọn.

    Nếu bạn đang dùng PowerPoint 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm Tùy chọn PowerPoint.

  2. Bấm vào Soát lỗi và dưới Tùy chọn Tự Sửa, hãy bấm vào Tùy chọn Tự Sửa.

  3. Bấm tab Tự Định dạng khi Bạn Nhập và bỏ chọn hộp kiểm Số thứ tự (1st) với chỉ số trên để ngăn không cho PowerPoint áp dụng định dạng chỉ số trên đối với số.

    Mẹo: Để biết thêm về cách sử dụng chỉ số trên và chỉ số dưới trong PowerPoint, bao gồm cách bật chúng và tắt khi bạn đang làm việc với văn bản, hãy xem định dạng văn bản thành chỉ số trên hay chỉ số dưới.

Đầu trang

Xem thêm

Định dạng văn bản thành chỉ số trên hay chỉ số dưới

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×