Loại bỏ định dạng có điều kiện từ trang tính của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong khi bạn không thể áp dụng định dạng có điều kiện cho dữ liệu của bạn trong Excel Online, bạn có thể mở một sổ làm việc đã có áp dụng. Nếu bạn muốn loại bỏ định dạng có điều kiện bạn thấy trong trang tính của bạn, bạn sẽ không thể xóa quy tắc định dạng có điều kiện vì các tính năng định dạng có điều kiện không sẵn dùng. Thay vào đó, bạn chỉ có thể loại bỏ định dạng từ các ô. Đây là cách:

  1. Chọn các ô có định dạng có điều kiện bạn muốn loại bỏ.

  2. Bấm trang đầu > xóa.

    Nút Xóa trên tab Nhà

  3. Chọn xóa định dạng.

    Xóa Định dạng

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×