Loại bỏ định dạng ô quá cỡ trên một trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Việc định dạng các ô trên trang tính có thể giúp bạn nhanh chóng nhìn thấy thông tin thích hợp, nhưng định dạng những ô không dùng đến (đặc biệt là toàn bộ các hàng và cột) có thể khiến cho kích cỡ tệp sổ làm việc tăng nhanh. Điều này có thể làm chậm không chỉ Excel, mà còn hiệu suất tổng thể của máy tính khi bạn mở trang tính đã định dạng quá mức. Định dạng quá mức cũng có thể gây ra trục trặc khi in trong Excel.

Hãy dùng lệnh Xóa Định dạng Ô Quá mức, sẵn dùng trên tab Inquire của Excel trong Microsoft Office 365 và Microsoft Office Professional Plus 2013. Nếu bạn không thấy tab Inquire trong Excel, hãy làm như sau để bật bổ trợ Inquire:

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Bổ trợ.

 2. Đảm bảo Bổ trợ COM được chọn trong hộp Quản lý và bấm Thực hiện.
  Quản lý các Bổ trợ COM

 3. Trong hộp Bổ trợ COM, hãy kiểm tra Inquire, rồi bấm OK.
  Tab Inquire bây giờ sẽ nhìn thấy được trong ribbon.

Quan trọng:  Bạn có thể muốn tạo bản sao lưu của tệp trước khi làm sạch định dạng ô quá mức, bởi vì có những trường hợp nhất định mà trong đó quy trình này có thể làm cho tệp của bạn tăng kích cỡ, và không có cách nào để hoàn tác thay đổi này.

Để loại bỏ định dạng quá mức trong trang tính hiện tại, hãy làm như sau:

 1. Trên tab Inquire, hãy bấm Làm sạch Định dạng Ô Quá mức.
  Loại bỏ Định dạng Ô Quá mức

 2. Chọn chỉ làm sạch định dạng trên trang tính hiện hoạt hay tất cả các trang tính. Sau khi đã xóa định dạng quá mức, hãy bấm Có để lưu thay đổi vào các trang tính hoặc Không để hủy bỏ.

Việc làm sạch này ảnh hưởng như thế nào đến định dạng có điều kiện

Thao tác làm sạch định dạng quá mức hoạt động bằng cách loại bỏ những ô ra khỏi trang tính mà nằm ngoài ô cuối cùng vốn không phải ô trống. Ví dụ, nếu bạn áp dụng định dạng có điều kiện cho toàn bộ một hàng, nhưng dữ liệu của bạn chỉ đến cột V, thì định dạng có điều kiện có thể bị loại bỏ khỏi các cột nằm ngoài cột V.

Để tìm hiểu thêm về cách khắc phục vấn đề khác gây ra bởi định dạng quá mức, hãy xem bài viết Microsoft Support làm thế nào để đặt lại ô cuối cùng trong Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×