Lọc và tô sáng trong Power View

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Power View cung cấp nhiều cách để lọc và tô sáng dữ liệu trong báo cáo. Do siêu dữ liệu trong Kiểu Dữ liệu cơ sở, Power View dùng quan hệ giữa các bảng và trường khác nhau trong mô hình để tạo mục trên trang tính hoặc xem tô sáng và lọc lẫn nhau.

Power View có nhiều cách khác để chia nhỏ dữ liệu. Bộ lọc loại bỏ tất cả trừ dữ liệu tôi muốn tập trung vào. Để lọc dữ liệu trong Power View, tôi có thể dùng bộ lọc Ngăn Lọc, slicer và lọc chéo. Tô sáng không phải là lọc vì chức năng này không loại bỏ dữ liệu mà tô sáng một tập hợp con dữ liệu xem được; dữ liệu không được tô sáng vẫn nhìn thấy được nhưng được làm mờ.

Bộ lọc và tô sáng có thể áp dụng cho toàn bộ trang tính hoặc dạng xem, phần trực quan hóa riêng và với nhau. Không bộ lọc nào áp dụng qua nhiều trang tính hoặc dạng xem.

Lọc trong Power View

Highlighting in Power View

Slicer trong Power View

Tất cả các slicer cho phép bạn giới hạn dữ liệu của mình bằng cách chọn một hoặc nhiều giá trị.

Bấm vào thanh đồ uống trong biểu đồ thanh minh họa nhỏ sẽ tô sáng giá trị trong biểu đồ thanh lớn và lọc thẻ.

Biểu đồ thanh lớn với biểu đồ minh họa nhỏ hơn

Lọc chéo và tô sáng với biểu đồ

Phần trực quan hóa có thể đóng vai trò bộ lọc và tô sáng, nhờ vào các mối quan hệ trong mô hình cơ sở. Đây là sự tương tác qua hình ảnh, có nghĩa là bạn có thể chọn các giá trị trực tiếp trên một phần trực quan hóa và để giá trị đó lọc và/hoặc tô sáng vùng dữ liệu khác trên một dạng xem. Ví dụ, nếu bạn chọn một cột trong một biểu đồ cột, việc này sẽ tự động:

lọc giá trị trong tất cả các bảng, ô xếp và biểu đồ bong bóng trong báo cáo và

tô sáng giá trị trong bản đồ và biểu đồ thanh và cột. Nó tô sáng những phần liên hệ đến giá trị đó, biểu thị đóng góp của các giá trị được lựa chọn vào các giá trị ban đầu.

Dùng Ctrl + bấm để chọn nhiều giá trị. Để xóa bộ lọc, bấm vào trong bộ lọc, nhưng không phải trên một giá trị.

Lọc tương tác cũng hoạt động với các biểu đồ với nhiều chuỗi. Việc bấm một phần của thanh trong biểu đồ thanh xếp chồng sẽ lọc đến giá trị cụ thể đó. Việc bấm một mục trong chú giải sẽ lọc tất cả các phần trong chuỗi đó.

Trong hình ảnh sau đây, biểu đồ cột ở bên trái đang chỉ tô sáng đồ uống lạnh trong biểu đồ thanh ở bên phải. Đồ uống lạnh chỉ có màu vàng và trắng. Điều này biểu thị phần nào của các loại thực phẩm màu vàng và trắng là đồ uống lạnh.

Biểu đồ cột lọc giá trị trong chuỗi

Tô sáng trong biểu đồ có chuỗi

Lựa chọn bộ lọc tương tác được lưu lại khi bạn chuyển từ một trang tính hoặc dạng xem sang trang tính hoặc dạng xem khác, nhưng chúng sẽ không được lưu với sổ làm việc hoặc báo cáo. Khi bạn lưu và mở sổ làm việc hoặc báo cáo sau đó, mỗi biểu đồ sẽ trở lại tình trạng ban đầu của nó.

Đầu Trang

Xem Thêm

Video Power View và Power Pivot

Power View: Khám phá, ảo hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×