Liên hệ với Office 365 để hỗ trợ doanh nghiệp - trợ giúp quản trị

Quan trọng: Bài viết này là dịch máy, hãy xem miễn trừ trách nhiệm. Hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này ở đây để tham khảo của bạn.

Là người quản trị cho Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn truy nhập miễn phí để đại diện hỗ trợ kiến thức của chúng tôi để được trợ giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật, cũng như cho trước bán hàng, tài khoản và thanh toán hỗ trợ. Bạn cũng có thể liên hệ chúng tôi thay mặt cho người dùng Office 365 trong tổ chức của bạn.

Cho Office 365 Home, Personal hoặc Universityhoặc mua một lần Office 2016, liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho gia đình.
Cho Office 365 được 21Vianet vận hành ở Trung Quốc, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ 21Vianet.

Nhận trợ giúp từ bộ hỗ trợ.

Ghi chú: Tùy chọn hỗ trợ hỗ trợ cho người quản trị của tổ chức Office 365 đăng ký khác chỉ. Nếu bạn sử dụng Office 365 tại cơ quan hoặc trường học, nhưng bạn không phải là người quản trị, bạn vẫn có thể hỗ trợ trong diễn đàn cộng đồng, hoặc bằng cách liên hệ quản trị của bạn hoặc bộ phận.

Trực tuyến

Mở một yêu cầu trực tuyến.
Tiết kiệm thời gian bằng cách bắt đầu của bạn yêu cầu dịch vụ trực tuyến trong Trung tâm quản trị Office 365. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm giải pháp hoặc kết nối bạn với một chuyên gia về sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại. Tìm hiểu về hỗ trợ ban đầu phản hồi lần.

Gọi cho bộ phận hỗ trợ

Gọi bộ phận hỗ trợ.
Chúng tôi đang ở đây để trao đổi. Nhận số điện thoại hỗ trợ cho quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Hãy để chúng tôi giúp cộng đồng.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Bạn cũng có thể Tìm kiếm Office 365 dành cho doanh nghiệp diễn đàn cộng đồng để tìm các vấn đề và xu hướng chủ đề hoặc đăng câu hỏi mới. Diễn đàn cộng đồng được theo dõi bằng đào tạo Microsoft đại diện hỗ trợ những người có thể giúp giải quyết vấn đề của bạn.

Toàn cầu Office 365 hỗ trợ các số điện thoại cho người quản trị

Người quản trị, có các chi tiết tài khoản của bạn sẵn sàng khi bạn gọi Microsoft Office 365 hỗ trợ.

  • Tại Hoa Kỳ, gọi 1 800 865 9408 người.

  • Trong nước Úc, gọi 1 800 197 503.

  • Trong Canada, gọi 1 800 865 9408 người.

  • Trong Vương Quốc Anh, gọi 0800 032 6417.

Hỗ trợ thanh toán được cung cấp bằng tiếng Anh từ 9 sa - 5 ch (9 SA - 6 ch trong nước Úc), thứ hai-thứ sáu.
Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp bằng tiếng Anh 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần.

Ghi chú: 

Nếu số điện thoại của bạn hỗ trợ Office 365 không được liệt kê ở trên, hãy dùng menu thả xuống dưới đây để chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn.

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Afghanistan

+92 21 111 674 357
chọn tùy chọn 3

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Albania

04 451 5151
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7700

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Algeria

021 89 10 70
chọn tùy chọn 1
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7703

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ 9-5
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ 9-5
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Angola

+351 21 366 5030

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Bồ Đào Nha: thứ hai-thứ sáu 8-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Argentina

0800 266 1512

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 011 5354 2347
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Armenia

010 541 082
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7706

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nước Úc

1800 197 503

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 02 8223 9959
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Áo

0800 080 650

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 8:30-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 01 206 09 15 78
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Azerbaijan

01 24 37 35 55
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7706

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bahamas

800 865 9408

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bahrain (Vương Quốc)

800 81 250

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bangladesh

157 0011
sau khi quay số, nhập
877 857 3235

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Barbados

1 877 639 0597

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Belarus

8 820 0071 0003
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7707

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bỉ

0800 81174

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Hà Lan: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 02 200 88 84
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Belize

001 212 497 6305

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bermuda

1 877 639 9636

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bolivia

800 110 263

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bosnia và Herzegovina

0800 20 230
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7700

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: +387 33 606 100
(chi phí gọi quốc tế áp dụng)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Botswana

+ 27 21 427 3315

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Brazil

0800 762 1146

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Bồ Đào Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Bồ Đào Nha: thứ hai-thứ sáu 24 giờ mỗi ngày
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế:
0800 047 4958 (cục bộ miễn phí)
11 4700 1999 (gọi nội hạt chi phí áp dụng)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Vương quốc Hồi giáo

800 1111 673
sau khi quay số, nhập
877 413 1767

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bulgaria

00800 118 4446

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Cameroon

+225 20 24 24 90
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7703

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 8-4
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 8-4

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Canada

1 800 865 9408 người

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5 EST

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5 EST

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ve (Cabo Verde)

+351 21 366 5030

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 8-4

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Bồ Đào Nha: thứ hai-thứ sáu 8-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đảo Cayman

1 877 308 6465

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Chile

800 226 826

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 123 002 000 05
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Trung Quốc (Trung Quốc)

800 988 0365

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Trung (phổ thông): thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Trung (phổ thông): thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 400 920 0365 (di động)

Trung Quốc (Trung Quốc)

Chỉ cho Office 365 vận hành bởi 21Vianet

+ 86 4000 890 365

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Trung Quốc và tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Trung Quốc và tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Colombia

01 800 518 1781

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Costa Rica

0800 012 1447

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ngà

020 24 24 90
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7703

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 8-4
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 8-4

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 8-4
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Croatia

0800 222 225

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Curacao

+1 377 302 1308

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Síp

8009 2519

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Cộng hòa Séc

800 701 371

Hỗ trợ thanh toán:
Séc: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 239 016 433
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đan Mạch

80 34 76 23

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 38 48 70 67
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Cộng hòa Dominica

1 800 751 3455
chọn tùy chọn 4
nhập mã 7007

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 1 809 200 8794
(di động miễn phí)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ecuador

1 800 225 528
sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ai Cập

0800 000 0325

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

El Salvador

800 6676 người
chọn tùy chọn 4
nhập mã 7007

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Estonia

800 0044 483

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ethiopia

+ 27 21 427 3315

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đảo Faroe

+45 38 48 70 67

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Fiji

004 890 1001
sau khi quay số, nhập 877 860 4596

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Phần Lan

0800 98462

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 09 72 51 96 30
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tiếng Pháp

0805 540 594

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Thay thế điện thoại số: 01 57 32 42 97
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Georgia

032 297 0124
chọn tùy chọn 2
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7700

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tiếng Đức

0800 589 2332

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 8:30-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 069 380 789 508
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ghana

+ 234 1 271 0156
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7704

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 8-4

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hy Lạp

00800 4414 2831

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Guatemala

1 800 300 0069
chọn tùy chọn 4
nhập mã 5002

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Honduras

800 0123
sau khi quay số, nhập 877 635 7034

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đặc khu hành chính Hồng Kông

3 071 3055

Hỗ trợ thanh toán:
quảng Đông: thứ hai-thứ sáu 9-6
quan: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
quảng Đông: thứ hai-thứ sáu 9-6
quan: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hungary

+36 80 983 899

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: +36 1 778 9292
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Iceland

800 9609 người

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 8-4

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ấn Độ

000 800 440 2038

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 1800 200 2052
(cục bộ miễn phí)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Indonesia

007 803 011 0882 (Telkom)
001 803 442 304 (Indosat)

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Bahasa của Indonesia: thứ hai-thứ sáu 8-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6 địa phương

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Bahasa của Indonesia: thứ hai-thứ sáu 8-5
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Iraq

+965 2243 1071
chọn tùy chọn 2
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7701

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ireland

1 800 995309

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 01 656 9837
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Israel

1 809 344 179

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Do Thái: Chủ Nhật-thứ 9-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Do Thái: Chủ Nhật-thứ 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tiếng Italy

800 917 919

Hỗ trợ thanh toán:
ý: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
Italia: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 02 6943 0746
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Jamaicalớn đến

1 800 865 9408 người

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tiếng Nhật

0120 996 680 (office 365 Enterprise)
0120 628 860 (gói khác)

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nhật: thứ hai - thứ sáu 9:00-17:00
(đóng ngày cuối tuần và ngày lễ)
tiếng Anh: thứ hai - thứ sáu 9:00-17:00
(đóng ngày cuối tuần và ngày lễ)

Hỗ trợ kỹ thuật:
Office 365 Enterprise:
tiếng Nhật: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Các gói khác:
điện thoại hỗ trợ kỹ thuật sẵn dùng từ 9:00-17:30 ngày ngày trong tuần. Đối với vấn đề về mức độ nghiêm trọng cao, hỗ trợ kỹ thuật là sẵn dùng 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần.

Số điện thoại thay thế:
chi phí gọi nội hạt áp dụng
03 4332 5493 (Office 365 Enterprise)
03 4332 6257 (gói khác)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Jordan

18 800 000
sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kazakhstan

8 800 555 1349

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kenya

020 286 8800
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7704

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hàn Quốc

080 495 0880

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Hàn: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Hàn: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 02 3483 1937
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kuwait

+965 22219876
chọn tùy chọn 2
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7701

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kyrgyzstan

+ 7 499 922 86 23

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Latvia

8000 42 33

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Lebanon

01 97 40 81
chọn tùy chọn 2
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7702

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Libya

+965 2243 1071
chọn tùy chọn 2
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7701

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ 9-5
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Liechtenstein

+41 800 000 300

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 8:30-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại khác: + 41 22 76 141 14
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Lithuania

8800 30 960

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Luxembourg

800 21094

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 24 87 15 10
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Macau SAR

0800 111
sau khi quay số, nhập 877 860 4890

Hỗ trợ thanh toán:
quảng Đông: thứ hai-thứ sáu 9-5
quan: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
quảng Đông: thứ hai-thứ sáu 9-5
quan: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Macedonia

0800 94 288
sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Malaysia

1800 22 0030

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 03 6207 4606
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Malta

8006 2231

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Mauritius

802 044 0086

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 11-7
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 11-7

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 12-8
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Mexico

01 800 563 0605

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 01 55 4738 6567
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Moldova

"022 20 13 34
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7700

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Monaco

+ 33 1 57 32 42 97

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Mông Cổ

+ 7 499 922 86 23

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Montenegro

080 081 110
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7708

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ma Rốc

002 11 0011
sau khi quay số, nhập 877 663 5075

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 8-4
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 8-4
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 8-4

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 8 -
4French: thứ hai-thứ sáu 8-4
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Namibia

061 292 5016
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7705

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nepal

Hỗ trợ điện thoại không sẵn dùng; chỉ hỗ trợ trực tuyến.

Hỗ trợ thanh toán:
không sẵn dùng bằng điện thoại

Hỗ trợ kỹ thuật:
không sẵn dùng bằng điện thoại

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tiếng Hà Lan

0800 020 2546

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Hà Lan: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 020 203 5362
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

New Zealand

0800 194 197

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 09 912 7298
(chi phí gọi nội hạt áp dụng

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nicaragua

1800 0164
sau khi quay số, nhập 877 635 7036

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nigeria

01 271 0156
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7705

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Na Uy

800 31068

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 22 31 07 48
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Oman

800 73332
chọn tùy chọn 9
chọn tùy chọn 2
nhập mã 7702

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 11-8
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Pakistan

021 111 674 357
chọn tùy chọn 3

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Palestine

+962 6 5503451
chọn tùy chọn 1
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7702

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Panama

00800 051 0398
chọn tùy chọn 4
nhập mã 7007

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Paraguay

009 800 441 0088

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Peru

0800 77 464

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Philippines

1800 1441 0625 (PLDT)
1800 8908 6422 (hình cầu)

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ba Lan

800 70 23 20

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Ba Lan: thứ hai-thứ sáu 8-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 8-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Ba Lan: thứ hai-thứ sáu 8:30-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại khác: 022 306 05 17
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bồ Đào Nha

800 208 745

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Bồ Đào Nha: thứ hai-thứ sáu 8-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 21 366 5030
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Puerto Rico

1 800 865 9408 người

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Qatar

44 119418
chọn tùy chọn 2
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7700

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Romania

0800 896 956

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 372 741 961
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tiếng Nga

8 10 800 2548 1044

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 9-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 499 922 86 23
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Rwanda

+225 20 24 24 90
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7703

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ả Rập Saudi

800 844 4558

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Senegal

800 103 072
sau khi quay số, nhập 877 867 2337

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 8-4
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 8-4

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 8-4
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Serbia

0800 190 095

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Singapore

1 800 622 1856

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 6622 1855
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Slovakia

0800 102 365

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 026 862 2111
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Slovenia

080 080 922

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Nam Phi

080 020 2883

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 021 427 3315
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tiếng Tây Ban Nha

900 814 197

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 912 718 160
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Sri Lan

2423 254

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

St Kitts & Nevis

1 877 302 1308

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thụy Điển

020 160 5899

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 08 5176 1966
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thụy sĩ

0800 000 300

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 9-5
ý: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Đức: thứ hai-thứ sáu 9-6
ý: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại khác: 022 76 141 14
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Đài Loan

0800 666 802

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Trung (phổ thông): thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6 cục bộ

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Trung (phổ thông): thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Số điện thoại thay thế: 02 2656 7301
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tajikistan

+ 7 499 922 86 23

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 9-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tanzania

+254 20 286 8800
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7704

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thái Lan

001 800 441 2619

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Thái: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Thái: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Trinidad và Tobago

1 855 214 7711

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Tunisia

71 168 700
chọn tùy chọn 1
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7703

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ 9-5
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ 9-5
tiếng Pháp: thứ hai-thứ sáu 9-5
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi nội hạt

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thổ Nhĩ Kỳ

00800 448 824 556

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: thứ hai-thứ sáu 9-6
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Turkmenistan

+ 7 499 922 86 23

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 9-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

UAE (Tiểu Vương Quốc ả Rập thống nhất)

8000 444 1578

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 10-6
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 11-8
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Uganda

+ 27 21 427 3315

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 10-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ukraina

0800 502 285

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 9-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Vương Quốc Anh

0800 032 6417

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Số điện thoại thay thế: 0203 450 6455
(áp dụng các chi phí gọi nội hạt)

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Hoa Kỳ

1 800 865 9408 người

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Uruguay

000 411 002 7131 người

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Uzbekistan

8 641 744 0010
sau khi quay số, nhập 877 867 5369

Hỗ trợ thanh toán
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 10-7 Moscow
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5 London

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Nga: thứ hai-thứ sáu 9-6 Moscow
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Venezuela

0800 100 8763

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Tây Ban Nha: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Việt Nam

120 852 137

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Thi, Hoa Kỳ

800 865 9408

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Yemen

+974 44 119418
chọn tùy chọn 2
chọn tùy chọn 9
nhập mã 7700

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 12-9
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 12-9

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng ả Rập: Chủ Nhật-thứ năm 12-9
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Zambia

+ 27 21 427 3315

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Zimbabwe

+ 27 21 427 3315

Hỗ trợ thanh toán:
tiếng Anh: thứ hai-thứ sáu 9-5

Hỗ trợ kỹ thuật:
tiếng Anh: 24 giờ một ngày, một tuần 7 ngày

Áp dụng các chi phí gọi quốc tế

Ghi chú: Miễn trừ trách nhiệm dịch máy: bài viết này có được dịch bằng một hệ thống máy tính mà không cần can thiệp nhân. Microsoft cung cấp các bản dịch máy giúp người dùng nói tiếng Anh tận hưởng nội dung về sản phẩm Microsoft, Dịch vụ và công nghệ. Vì bài viết là dịch máy, nó có thể chứa lỗi trong từ vựng, cú pháp hoặc ngữ Pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×