Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Office 365 dành cho doanh nghiệp

Bạn cần hỗ trợ kỹ thuật, thanh toán hay tài khoản cho Office 365 dành cho doanh nghiệp? Nhóm của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Tìm kiếm trợ giúp trực tuyến (dành cho mọi người) Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng (dành cho mọi người) Bắt đầu một yêu cầu trực tuyến (chỉ dành cho người quản trị) Gọi Hỗ trợ (chỉ dành cho người quản trị)

Ghi chú    Bạn cần trợ giúp cho Office dành cho gia đình? Liên hệ với Office dành cho gia đình.

Tìm kiếm trợ giúp trực tuyến

Tìm hiểu thông tin hướng dẫn cho những tác vụ thông thường trong Office 365. Bắt đầu tìm kiếm trợ giúp trực tuyến.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng của chúng tôi

Tìm kiếm ở các diễn đàn cộng đồng Office 365 để tìm câu trả lời hiện có cho các vấn đề liên quan, hoặc yêu cầu câu hỏi mới. Xem thử các diễn đàn cộng đồng.

Bắt đầu yêu cầu trực tuyến

Để giải quyết nhanh hơn, những người quản trị sẽ khởi động trực tuyến yêu cầu của bạn từ trung tâm quản trị Office 365. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy giải pháp hoặc kết nối bạn với một chuyên gia, người sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại. Tìm hiểu về hồi đáp cho hỗ trợ ban đầu.

Gọi cho Bộ phận Hỗ trợ

Những người quản trị có các chi tiết về tài khoản của bạn và sẵn sàng khi bạn gọi Hỗ trợ Office 365.

  • Tại Việt Nam, gọi 120 852 137.

Hỗ trợ thanh toán được cung cấp bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ địa phương (nơi được cung cấp) trong giờ làm việc vào những ngày trong tuần.
Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp bằng tiếng Anh suốt 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Nếu bạn bị khuyết tật và cần hỗ trợ việc sử dụng, hãy liên hệ bộ phận Trợ năng của Microsoft.

Số điện thoại Hỗ trợ Toàn cầu Office 365

Nếu số điện thoại Hỗ trợ Office 365 của bạn không được liệt kê ở trên, hãy chọn chữ cái đầu tiên của tên quốc gia hoặc khu vực mà bạn đang tìm kiếm hỗ trợ ở đó.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X YZ

A

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Afghanistan

+92 21 111 674 357
Chọn tùy chọn 3

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Albania (Shqipëria)

04 451 5151
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Algeria (الجزائر )

021 89 10 70
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 9-5
Tiếng Pháp: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 9-5
Tiếng Pháp: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Angola

+351 21 366 5030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2-T6 24 giờ một ngày
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Argentina

0800 266 1512

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 011 5354 2347
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Armenia

010 541 082
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7706

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Australia

1800 197 503

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 8223 9959
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Austria (Österreich)

0800 080 650

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 206 09 15 78
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Azerbaijan (Azərbaycan)

01 24 37 35 55
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7706

Hỗ trợ thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

B

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Bahamas

800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bahrain (Kingdom of) (البحرين‎)

800 81 250

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bangladesh

157 0011
Sau khi quay số, nhập
877 857 3235

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Barbados

1 877 639 0597

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Belarus (Белару́сь)

8 820 0071 0003
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7707

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Belgium (België / Belgique)

0800 81174

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 9-5
Tiếng Pháp: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 200 88 84
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Belize

001 212 497 6305

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bermuda

1 877 639 9636

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bolivia

800 110 263

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bosnia and Herzegovina (Bosna i Hercegovina )

0800 20 230
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +387 33 606 100
(Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng)

Botswana

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Brazil (Brasil)

0800 762 1146

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2-T6 24 giờ một ngày
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác:
0800 047 4958 (Gọi miễn phí ở địa phương)
11 4700 1999 (Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Brunei (بروني)

800 1111 673
Sau khi quay số, nhập
877 413 1767

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bulgaria (България)

00800 118 4446

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

C

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Cameroon

+225 20 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-4
Tiếng Anh: T2-T6 8-4

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-4
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Canada

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Cape Verde (Cabo Verde)

+351 21 366 5030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 8-4

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bồ Đào Nha: T2-T6 24 giờ một ngày
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Cayman Islands

1 877 308 6465

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Chile

800 226 826

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 123 002 000 05
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

China (PRC) (中国)

800 988 0365

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại): T2-T6 9-6
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại): T2-T6 9-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 400 920 0365 (Di động)

Colombia

01 800 518 1781

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Costa Rica

0800 012 1447

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Côte d'Ivoire

020 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-4
Tiếng Anh: T2-T6 8-4

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-4
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Croatia (Hrvatska)

0800 222 225

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Curacao

+1 377 302 1308

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Cyprus (Κύπρος)

8009 2519

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Czech Republic (Česká republika)

800 701 371

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 239 016 433
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

D

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Denmark (Danmark)

80 34 76 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 38 48 70 67
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Dominican Republic (República Dominicana)

1 800 751 3455
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 1 809 200 8794
(Di động gọi miễn phí)

E

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Ecuador

1 800 225 528
Sau khi quay số, hãy nhập mã 001,
sau đó nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Egypt (مصر)

0800 000 0325

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

El Salvador

800 6676
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Estonia (Eesti)

800 0044 483

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Ethiopia

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

F

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Faroe Islands

+45 38 48 70 67

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Fiji

004 890 1001
Sau khi quay số, nhập 877 860 4596

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Finland (Suomi)

0800 98462

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 09 72 51 96 30
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

France

0805 540 594

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 57 32 42 97
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

G

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Georgia

032 297 0124
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Germany (Deutschland)

0800 589 2332

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 069 380 789 508
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Ghana

+234 1 271 0156
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 8-4

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Greece (Ελλάς)

00800 4414 2831

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Guatemala

1 800 300 0069
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 5002

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

H

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Honduras

800 0123
Sau khi quay số, nhập 877 635 7034

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Hong Kong SAR (香港特別行政區)

3 071 3055

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Quảng Đông: T2-T6 9-6
Tiếng Quan thoại: T2-T6 9-6
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Quảng Đông: T2-T6 9-6
Tiếng Quan thoại: T2-T6 9-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Hungary (Magyarország)

+36 80 983 899

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +36 1 778 9292
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

I

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Iceland (Ísland)

800 9609

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 8-4

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

India

000 800 440 2038

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 1800 200 2052
(Gọi miễn phí ở địa phương)

Indonesia

007 803 011 0882 (Telkom)
001 803 442 304 (Indosat)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Bahasa Indonesia: T2-T6 8-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Bahasa Indonesia: T2-T6 8-5
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Iraq

+965 2243 1071
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Ireland

1 800 995309

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 656 9837
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Israel (ישראל)

1 809 344 179

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Do thái: CN-T5 9-6
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Do thái: CN-T5 9-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Italy (Italia)

800 917 919

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Italia: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Italia: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 6943 0746
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

J

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Jamaica

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Japan (日本)

0120 996 680 (Office 365 Enterprise)
0120 628 860 (Gói Khác)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nhật: T2 - T6 9:00 - 17:00
(Đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ quốc gia)
Tiếng Anh: T2 - T6 9:00 - 17:00
(Đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ quốc gia)

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Office 365 Enterprise:
Tiếng Nhật: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Gói khác:
Điện thoại bộ phận hỗ trợ sẵn sàng từ 9:00-17:30 các ngày trong tuần. Đối với các vấn đề có mức nghiêm trọng cao, bộ phận kỹ thuật sẵn sàng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Số Điện thoại Khác:
Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng
03 5767 9793 (Office 365 Enterprise)
03 4332 6257 (Những gói khác)

Jordan (الأردن)

18 800 000
Sau khi quay số, hãy nhập mã 001, sau đó nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

K

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Kazakhstan (Казахстан)

8 800 555 1349

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Kenya

020 286 8800
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Korea (대한민국)

080 495 0880

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hàn Quốc: T2-T6 9-6
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Hàn Quốc: T2-T6 9-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 3483 1937
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Kuwait (الكويت)

2243 1071
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Kyrgyzstan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

L

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Latvia (Latvija)

8000 42 33

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Lebanon (لبنان)

01 97 40 81
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Libya (ليبيا)

+965 2243 1071
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7701

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 9-5
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Liechtenstein

+41 800 000 300

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Đức: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Đức: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: +41 22 76 141 14
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Lithuania (Lietuva)

8800 30 960

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Luxembourg (Luxembourg / Luxemburg)

800 21094

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 9-5
Tiếng Đức: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-6
Tiếng Đức: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 24 87 15 10
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

M

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Macau SAR

0800 111
Sau khi quay số, nhập 877 860 4890

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Quảng Đông: T2-T6 9-5
Tiếng Quan thoại: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Quảng Đông: T2-T6 9-5
Tiếng Quan thoại: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Macedonia (Република Македонија)

0800 94 288
Sau khi quay số, hãy nhập mã 001
sau đó nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Malaysia

1800 22 0030

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 03 6207 4606
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Malta

8006 2231

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Mauritius (Maurice)

802 044 0086

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 11-7
Tiếng Anh: T2-T6 11-7

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 11-7
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Mexico (México)

01 800 563 0605

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 01 55 4738 6567
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Moldova

"022 20 13 34
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Monaco

+33 1 57 32 42 97

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Mongolia

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Montenegro (Crna Gora)

080 081 110
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7708

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Morocco (المغرب)

002 11 0011
Sau khi quay số, hãy nhập mã 001
sau đó nhập 877 663 5075

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 8-4
Tiếng Pháp: T2-T6 8-4
Tiếng Anh: T2-T6 8-4

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 8-4
Tiếng Pháp: T2-T6 8-4
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

N

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Namibia

061 292 5016
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7705

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Nepal

Dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại không có sẵn; chỉ hỗ trợ trực tuyến.

Hỗ trợ Thanh toán:
Không có sẵn qua điện thoại

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Không có sẵn qua điện thoại

Netherlands (Nederland)

0800 020 2546

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Hà Lan: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 020 203 5362
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

New Zealand

0800 194 197

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 09 912 7298
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Nicaragua

1800 0164
Sau khi quay số, nhập 877 635 7036

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Nigeria

01 271 0156
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7705

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Norway (Norge)

800 31068

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 22 31 07 48
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

O

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Oman (عُمان)

800 73332
Chọn tùy chọn 9
Chọn tùy chọn 2
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 11-8
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

P

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Pakistan

021 111 674 357
Chọn tùy chọn 3

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Palestinian Authority

+962 6 5503451
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7702

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Panama (Panamá)

00800 051 0398
Chọn tùy chọn 4
Nhập mã 7007

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Paraguay

009 800 441 0088

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Peru (Perú)

0800 77 464

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Philippines

1800 1441 0625 (Công ty Điện thoại Đường dài Philippines)
1800 8908 6422 (Toàn cầu)

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Poland (Polska)

800 70 23 20

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ba Lan: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: T2-T6 8-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ba Lan: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 022 306 05 17
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Portugal

800 208 745

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 21 366 5030
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Puerto Rico

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Q

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Qatar (قطر)

44 119418
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

R

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Romania (România)

0800 896 956

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 372 741 961
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Russia (Россия)

8 10 800 2548 1044

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 499 922 86 23
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Rwanda

+225 20 24 24 90
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

S

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Saudi Arabia (المملكة العربية السعودية)

800 844 4558

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Senegal (Sénégal)

800 103 072
Sau khi quay số, nhập 877 867 2337

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-4
Tiếng Anh: T2-T6 8-4

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-4
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Serbia (Srbija)

0800 190 095

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Singapore

1 800 622 1816

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 6622 1855
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Slovakia (Slovensko)

0800 102 365

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 026 862 2111
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Slovenia (Slovenija)

080 080 922

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

South Africa

080 020 2883

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 021 427 3315
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Spain (España)

900 814 197

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 912 718 160
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Sri Lanka

2423 254

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

St Kitts & Nevis

1 877 302 1308

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Sweden (Sverige)

020 160 5899

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 08 5176 1966
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Switzerland (Schweiz / Suisse)

0800 000 300

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Pháp: T2-T6 9-5
Tiếng Đức: T2-T6 9-5
Tiếng Italia: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Pháp: T2-T6 8-6
Tiếng Đức: T2-T6 8-6
Tiếng Italia: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 022 76 141 14
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

T

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Taiwan (台灣)

0800 666 802

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại): T2-T6 9-6
Tiếng Anh: T2-T6 9-6 Địa phương

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại): T2-T6 9-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 02 2656 7301
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

Tajikistan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Tanzania

+254 20 286 8800
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7704

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Thailand (ไทย)

001 800 441 2619

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Thái: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
Tiếng Thái: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Trinidad & Tobago

1 855 214 7711

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Tunisia (تونس/Tunisia)

71 168 700
Chọn tùy chọn 1
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7703

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 9-5
Tiếng Pháp: T2-T6 9-5
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 9-5
Tiếng Pháp: T2-T6 8-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng

Turkey (Türkiye)

00800 448 824 556

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: T2-T6 9-6
Tiếng Anh: T2-T6 9-6

Hỗ trợ kỹ thuật:
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: T2-T6 9-6
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Turkmenistan

+7 499 922 86 23

Hỗ trợ thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

U

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

UAE (United Arab Emirates) (الإمارات العربيّة المتّحدة)

8000 444 1578

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 10-6
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 11-8
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Uganda

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 10-6

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Ukraine (Україна)

0800 502 285

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

United Kingdom

0800 032 6417

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Số Điện thoại Khác: 0203 450 6455
(Phí cuộc gọi địa phương được áp dụng)

United States

1 800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Uruguay

000 411 002 7131

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Uzbekistan

8 641 744 0010
Sau khi quay số, nhập 877 867 5369

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Nga: T2-T6 10-7 Moskva
Tiếng Anh: T2-T6 9-5 London

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Nga: T2-T6 10-6 Moskva
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

V

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Venezuela

0800 100 8763

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Tây Ban Nha: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Tây Ban Nha: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Vietnam (Việt Nam)

120 852 137

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Virgin Islands, US

800 865 9408

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Y

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Yemen

+974 44 119418
Chọn tùy chọn 2
Chọn tùy chọn 9
Nhập mã 7700

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 12-9
Tiếng Anh: T2-T6 12-9

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Ả Rập: CN-T5 12-9
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Z

Quốc gia hoặc khu vực

Số điện thoại

Giờ

Zambia

+27 21 427 3315

Hỗ trợ Thanh toán:
Tiếng Anh: T2-T6 9-5

Hỗ trợ Kỹ thuật:
Tiếng Anh: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Phí cuộc gọi quốc tế được áp dụng

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ